4. Zasady podpisywania pism
(URZĄD MIASTA I GMINY / Organizacja)
[opublikował(a): Tomasz Pawłowski dnia 2003-10-08 13:55:09, dokument aktualny]


 

                                                                                         Załącznik Nr 3

                                                                                         do Regulaminu Organizacyjnego

                                                                   Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie

 

 

 

ZASADY PODPISYWANIA PISM

 

 

§ 1

 

Burmistrz podpisuje:

 

1) zarządzenia, postanowienia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,

2) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,

3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,

4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kierowników Referatów, 

5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,

6) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,

7) pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,

8) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej,

9) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

10) pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,

11) inne pisma, jeśli ich podpisywanie Burmistrz zastrzegł dla siebie.

 

§ 2

               

Zastępca Burmistrza i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza.

 

§ 3

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępcy podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań.   

 

§ 4

 

Kierownicy Referatów podpisują:

1) pisma związane z zakresem działania Referatu, nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza,

2) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do załatwiania których zostali upoważnieni przez Burmistrza,

3) pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej Referatów i zakresu zadań dla poszczególnych referatów lub stanowisk.

 

§ 5

 

Kierownicy Referatów określają rodzaje pism, do podpisywania których są upoważnieni  inni pracownicy.

 

§ 6

 

Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.

                                                                                 informację wytworzył: Joanna Rakowska
za treść odpowiada: Józef Strug
data wytworzenia: 25.04.2003


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1571  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:
Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885