Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Radków na lata 2007-2013/Lokalny Program Rewitalizacji miasta Radkowa
(PRAWO LOKALNE / Plany i Programy)
[opublikował(a): Józef Strug dnia 2006-04-25 15:35:35, dokument aktualny]


Chcesz mieć wpływ na kształtowanie rozwoju naszej Gminy 

 zgłoś swoje propozycje przedsięwzięć!!!

 

 

2007-2013 - nowy okres programowania rozwoju

Aktywne funkcjonowanie samorządu na polu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej wymaga przegotowania niezbędnych dokumentów programowych. Cechą charakterystyczną tych dokumentów jest uspołeczniony proces ich tworzenia. Dlatego też w oparciu decyzje Rady Miejskiej wyrażone w uchwałach:

 

 

  1. Uchwała Nr XLVIII/401/06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 27 stycznia  2006r
    w sprawie przystąpienie do sporządzenia Lokalnego Planu Rewitalizacji dla miasta Radkowa;
  2. Uchwała Nr L/415/06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 lutego 2006r w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Radków na lata 2007-2013

Burmistrz Miasta i Gminy Radków zaprasza do składania „wniosków o ujęcie zadań w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Radków na lata 2007-2013/Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Radkowa”. Stosowny wniosek wraz z instrukcją wypełniania można odebrać w referacie Programowania Rozwoju i Unii Europejskiej - pok. nr  7 tut. Urzędu, Gminnym Centrum Informacji w Ścinawce Średniej bądź ze strony internetowej www.radkowklodzki.pl lub strony biuletynu informacji publicznej www.radkow.biuletyn.info.pl . Wszelkich informacji w sprawach przygotowania strategicznych dokumentów rozwoju i sposobu wypełniania wniosków udziela Tomasz Pawłowski – Pełnomocnik Burmistrza ds. rewitalizacji i rozwoju lokalnego,
tel. 074 873 50 38, e-mail:
t.pawlowski@radkowklodzki.pl.

Ważne dokumenty:

 Formularz przedsięwzięcia planowanego do realizacji w okresie programowania 2007_2013.doc

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA.doc

 Strategia Zrównowa_onego Rozwoju Gminy Radków na lata 2004-2015.pdf

Ostateczny termin składania propozycji zadań upływa 31 maja 2006r. informację wytworzył(a): Tomasz Pawłowski
za treść odpowiada: Tomasz Pawłowski
data wytworzenia: 03.04.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2418  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2732

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono załączniki o instrukcię wypełniania formularza
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885