Podatki i opłaty lokalne - 2008r.
(PRAWO LOKALNE / Podatki i opłaty)
[opublikował(a): Sebastian Horodecki dnia 2008-01-03 10:28:03, dokument aktualny]Na Sesji Rady Miejskiej w Radkowie w dniu 30 października 2007 r. uchwalono stawki podatków i opłat lokalnych, obowiązujących w 2008 roku:

 1. Uchwała Nr XVI/70/07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2007 roku
  w sprawie podatku od nieruchomości.
  Plik do pobrania: 
  Uchwała nr XVI-70-07.pdf

 2. Uchwała Nr XVI/71/07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2007 roku
  w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Plik do pobrania: 

 3. Uchwała Nr XVI/72/07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2007 roku
  w sprawie opłaty miejscowej. Plik do pobrania: 

 4. Uchwała Nr XVI/73/07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. Plik do pobrania:


Wzory formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przyjęte Uchwałą Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, nie uległy zmianie. Plik do pobrania: 

 • Załącznik nr 1 - wzór formularza: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

 • Załącznik nr 2 - wzór formularza: Deklaracja na podatek leśny.

 • Załącznik nr 3 - wzór formularza: Deklaracja na podatek rolny. 

 • Załącznik nr 4 - wzór formularza: Deklaracja na podatek od nieruchomości. 

Załączniki 1, 2, 3 ,4 do pobrania w formacie PDF tutaj:  Podatki i opłaty lokalne - 2007 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKU ROLNEGO NA 2008 ROK


W 2008 r. na terenie Gminy Radków stawka podatku rolnego wynosi:
 - od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 145,73 zł;
 - od 1 ha gruntów pozostałych – 291,45 zł.
  

Stawkę podatku rolnego obliczono zgodnie z ustawą o podatku rolnym tj.: mnożąc cenę 1 kwintala żyta – 58,29 zł za 1 tonę - ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. przez wskaźnik (dla gruntów gospodarstw rolnych „2,5 q”, a dla pozostałych gruntów „5 q”). Wskaźniki wynikają z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jedn. tekst: Dz.U z 2006 r.,
Nr 136, poz. 939 z późn. zm.).
 


INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKU LEŚNEGO NA 2008 ROK


  
W 2008 r. na terenie Gminy Radków stawka podatku leśnego wynosi:
- od 1 ha lasu – 32,40 zł.


Stawkę podatku leśnego obliczono zgodnie ustawą o podatku leśnym tj.: mnożąc cenę

1 m³ drewna – 147,28 zł ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 r. przez wskaźnik tj. 0,220 m³. Wskaźnik wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW


W 2008 r. na terenie Gminy Radków stawka opłaty od posiadania psów wynosi:
- od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną –
40,00 zł.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
z tytułu posiadania jednego psa;

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe — z tytułu posiadania jednego psa;

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych — z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
Podmiot udostępniający: UMiG Radków
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marlena Rogus
Data wytworzenia: 14.12.2007


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1617  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1856

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodano treść uchwał
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885