25. Kadencja 2002-2006 Sesja XXV 31.08.2004r
(PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Joanna Rakowska dnia 2004-09-15 11:10:24, dokument aktualny]


 1. Uchwała Nr XXV.200.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Radków a czeską wsią Krynice.doc
 2. Uchwała Nr XXV.201.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu gminy Radków.doc
 3. Uchwała Nr XXV.202.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.doc
 4. Uchwała Nr XXV.203.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.doc
 5. Uchwała Nr XXV.204.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze wywłaszczenia.doc
 6. Uchwała Nr XXV.205.04 z dnia 31.08.2004r. zmieniająca uchwałę Nr XXII.189.04 Rady Miejskiej z dnia 29.06.2004.doc
 7. Uchwała Nr XXV.206.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki .doc
 8. Uchwała Nr XXV.207.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołania dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami.doc
 9. Uchwała Nr XXV.208.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do podjęcia działań mających na celu wydzielenie z Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie.doc
 10. Uchwała Nr XXV.209.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie Gminnego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2015.doc
 11. Uchwała Nr XXV.210.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.doc
 12. Uchwała Nr XXV.211.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala.doc
 13. Uchwała Nr XXV.212.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala.doc
 14. Uchwała Nr XXV.213.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.docinformację wytworzył(a): Joanna Rakowska
za treść odpowiada: Joanna Rakowska
data wytworzenia: 10.09.2004r


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1227  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:
Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885