8. Kadencja 2002-2006 Sesja VIII 25.04.2003r
(PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Joanna Rakowska dnia 2004-05-18 13:31:24, dokument aktualny]


  1. Uchwała Nr VIII/37/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 25 kwietnia 2003r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Radkowie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok (25.04.03).doc
  2. Uchwała Nr VIII/38/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 25 kwietnia 2003r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok (25.04.03).doc
  3. Uchwała Nr VIII/39/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 25 kwietnia 2003r zmieniająca Uchwałę Nr III/11/02 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 27 marca 2002r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwałach Rady Miejskiej w Radkowie Nr I/3/01 z dnia 29 stycznia 2001 roku i Nr VIII/45/01 z dnia 6 września 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków (25.04.03).doc
  4. Uchwała Nr VIII/40/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 25 kwietnia 2003r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Radków (25.04.03).doc
  5. Uchwała Nr VIII/41/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 25 kwietnia 2003r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) (25.04.03).doc przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Radków miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1276  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1576

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiany dokonano w numeracji nagłówka
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885