156. Kadencja 2010-2014 Sesja XXXIX 30-01-2013
(PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Sebastian Horodecki dnia 2013-02-11 09:00:46, dokument aktualny]


 

  1. Uchwała Nr XXXIX-261-12 z dnia 30 stycznie 2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2013 rok .pdf
  2. Uchwała Nr XXXIX-262-12 z dnia 30 stycznie 2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Radków.pdf
  3. Uchwała Nr XXXIX-263-12 z dnia 30 stycznie 2013 w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Radków z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.pdf
  4. Uchwała Nr XXXIX-264-12 z dnia 30 stycznie 2013 o zmianie uchwały w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Miasta i Gminy Radków.pdf
  5. Uchwała Nr XXXIX-265-12 z dnia 30 stycznie 2013 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .pdf
  6. Uchwała Nr XXXIX-266-12 z dnia 30 stycznie 2013 zmieniająca uchwałę Nr IV-17-02 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 grudnia 2002r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radków.pdf
  7. Uchwała Nr XXXIX-267-12 z dnia 30 stycznie 2013 w sprawie załatwienia skargi z dnia 7 listopada 2012r złożonej przez Panią Agnieszkę Ignatow na działalność Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie.pdf

 

Podmiot udostępniający: UMiG Radków
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Rakowska
Data wytworzenia: 11.02.2013


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 595  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 638

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Poprawiono nagłówek
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885