19. Kadencja 2002-2006 Sesja XIX 26.03.2004r
(PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Sebastian Horodecki dnia 2009-11-24 09:57:36, dokument aktualny]


 1. Uchwała Nr XIX.144.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Radków do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego Powołania .doc
 2. Uchwała Nr XIX.145.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Piotra Grudzickiego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 3. Uchwała Nr XIX-146-04 z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radków - Wambierzyce.pdf
 4. Uchwała Nr. XIX.147.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pasterka .doc
 5. Uchwała Nr. XIX.148.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radków.doc
 6. Uchwała Nr. XIX.149.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ścinawce Średniej z Publicznym Gimnazjum w Ścinawce Średniej.doc
 7. Uchwała Nr. XIX.150.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Wambierzycach z Oddziałem Gminnego Przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową w Radkowie.doc
 8. Uchwała Nr. XIX.151.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Ścinawce Dolnej z Oddziałami Gminnego Przedszkola Publicznego w Radkowie .doc
 9. Uchwała Nr. XIX.152.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół prowadzonych przez Gminę Radków.doc
 10. Uchwała Nr. XIX.153.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radków.doc
 11. Uchwała Nr. XIX.154.04 z dnia 26 marca zmieniająca uchwałę Nr XV.104.03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 listopada 2003 roku.doc
 12. Uchwała Nr. XIX.155.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie regulaminu stypendiów za wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół i studentów, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Radków.doc
 13. Uchwała Nr. XIX.156.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.doc
 14. Uchwała Nr. XIX.157.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie wyłączenia z Gminnego Centrum Kultury w Radkowie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera.doc
 15. Uchwała Nr. XIX.158.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej.doc
 16. Uchwała Nr. XIX.159.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Organizacyjnym Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie.doc
 17. Uchwała Nr. XIX.160.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie Programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi w 2004 roku.doc
 18. Uchwała Nr. XIX.161.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Radków.doc
 19. Uchwała Nr. XIX.162.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.doc
 20. Uchwała Nr. XIX.163.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.doc
 21. Uchwała Nr XIX.164.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie upoważnienia do podjęcia działań dotyczących zakupu mieszkań.doc
 22. Uchwała Nr XIX.165.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawiania lokalu użytkowego na okres do 10 lat.doc
 23. Uchwała Nr XIX.166.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie przystąpienia Gminy Radków do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Noworudzkie Centrum Medyczne.doc
 24. Uchwała Nr XIX.167.04 z dnia 26 marca 2004r. zmieniająca uchwałę Nr XI.120.03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2003 roku.doc
 25. Uchwała Nr XIX.168.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.doc
   
informację wytworzył(a): Joanna Rakowska
za treść odpowiada: Joanna Rakowska
data wytworzenia: 26.03.2004r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 926  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1671

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodano uchwałę XIX/146/04
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885