14. Kadencja 2010-2014 Sesja XXXVII 12-12-2012
(PRAWO LOKALNE / Zbiór aktów prawa miejscowego)
[opublikował(a): Sebastian Horodecki dnia 2013-01-03 09:29:25, dokument aktualny]Pliki w formacie PDF:

 1. Uchwała Nr XXXVII-249-12 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie budżetu gminy Radków na 2013 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XXXVII-253-12 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Miasta i Gminy Radków.pdf
 3. Uchwała Nr XXXVII-254-12 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
 4. Uchwała Nr XXXVII-255-12 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy.pdf
 5. Uchwała Nr XXXVII-256-12 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf
 6. Uchwała Nr XXXVII-257-12 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie wyboru terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 7. Uchwała Nr XXXVII-258-12 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.pdf

Pliki w formacie XML:

 1. Uchwała Nr XXXVII-249-12 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie budżetu gminy Radków na 2013 rok.xaml
 2. Uchwała Nr XXXVII-253-12 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Miasta i Gminy Radków.xaml
 3. Uchwała Nr XXXVII-254-12 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.xaml
 4. Uchwała Nr XXXVII-255-12 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy.xaml
 5. Uchwała Nr XXXVII-256-12 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.xaml
 6. Uchwała Nr XXXVII-257-12 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie wyboru terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.xaml
 7. Uchwała Nr XXXVII-258-12 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.xaml

 

 

Podmiot udostępniający: UMiG Radków
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Rakowska
Data wytworzenia: 03.01.2013


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 440  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:
Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885