Składy osobowe i zakresy działania Stałych Komisji Rady Miejskiej
(ORGANY GMINY / Rada Miejska)
[opublikował(a): Sebastian Horodecki dnia 2010-12-14 13:24:49, dokument aktualny]


 

 1. Komisja Budżetu, Planowania i Mienia Komunalnego - 6 osób

 

 1. Marian Gancarski - przewodniczący

 2. Barbara Kopalko

 3. Waldemar Juraszek

 4. Franciszek Majdak

 5. Czesława Jarzyńska

 6. Bogumiła Grabowska

 

Komisja Budżetu, Planowania i Mienia Komunalnego działa w zakresie następujących spraw:

  • budżetu i funduszy celowych

  • środków pozabudżetowych, mienia komunalnego, innych spraw majątkowych, programów gospodarczych

  • planowania zmian i wykorzystania budżetu w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi

  • realizacji inicjatyw społecznych.

 

 1. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - 7 osób

 

1. Czesława Jarzyńska - przewodnicząca

2. Krystyna Sypień

3. Franciszek Majdak

4. Ireneusz Polanowski

5. Krzysztof Przybycień

6. Janusz Gorczycki

7. Paweł Wielgus

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki działa w zakresie następujących spraw:

 • oświaty , w tym szkół podstawowych , gimnazjów , gminnych przedszkoli i innych placówek oświatowo – wychowawczych

 • kultury fizycznej, sportu i turystyki

 • rozwoju urządzeń rekreacyjnych, obiektów sportowo – turystycznych

 • upowszechnianiu turystyki

 • upowszechnianiu kultury, spraw czytelniczych bibliotek.

 

 1. Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego - 6 osób

 

 1. Krystyna Sypień - przewodnicząca

 2. Stanisław Hajłasz

 3. Alfreda Rakowska

 4. Ryszard Markowicz

 5. Krzysztof Przybycień

 6. Bogumiła Grabowska

 

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego działa w zakresie następujących spraw:

 • przeciwdziałania bezrobociu

 • ochrony rodziny

 • zapobieganiu i przeciwdziałaniu patologiom społecznym

 • ochronie mienia, bezpieczeństwa publicznego, współdziałania z odpowiednimi służbami

 • ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przeciwpowodziowego

 • ochrony środowiska

 • promocji rodziny w działalności życia społecznego na terenie gminy, powiatu, województwa

 • zdrowia mieszkańców i warunków sanitarnych

 • działalności służby zdrowia i opieki społecznej.

 

 1. Komisja Spraw Gospodarczych i Rolnictwa - 7 osób

 

1. Ryszard Markowicz - przewodniczący

2. Waldemar Juraszek

3. Marian Gancarski

4. Bogumił Kuczyński

5. Ireneusz Polanowski

6. Janusz Gorczycki

7. Paweł Wielgus

 

Komisja Spraw Gospodarczych i Rolnictwa działa w zakresie następujących spraw:

 • handlu, usług dla ludności, drobnej wytwórczości

 • przekształceń jednostek organizacyjnych gminy

 • gospodarki lokalami użytkowymi gminy

 • lokalizacji inwestycji

 • utrzymania porządku i estetyki

 • utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych, infrastruktury technicznej, w tym dróg

 • rolnictwa i gospodarki gruntami rolniczymi.

 

Komisja Rewizyjna


1.
Stanisław Hajłasz – przewodniczący

2. Barbara Kopalko

3. Alfreda Rakowska

4. Franciszek Majdak

5. Waldemar Juraszek

 

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy.  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1163
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3539

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zaktualizowano składy komisji
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885