Budżet 2004 r.
(WŁASNOŚĆ MAJĄTEK BUDŻET / Budżet)
[opublikował(a): Marlena Rogus dnia 2006-03-03 12:04:15, dokument aktualny]


Na Sesji Rady Miejskiej w Radkowie w dniu 30 grudnia 2003 r. przyjęto Uchwałę Nr XVI/117/03 w sprawie budżetu gminy na 2004 rok. Plik do pobrania: Uchwała budżetowa na 2004 r..xls
Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/117/03 w sprawie budżetu gminy na 2004 rok. Plik do pobrania: Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej.doc
Objaśnienia do budżetu Gminy Radków na 2004 rok - dochody. Plik do pobrania: Objaśnienie-dochody.doc
Objaśnienia do budżetu Gminy Radków na 2004 rok - wydatki. Plik do pobrania: Objaśnienie-wydatki.doc
Załączniki:
1. Dochody budżetu gminy Radków na 2004 rok wg źródeł – załącznik nr 1
2. Plan dochodów budżetu gminy Radków na 2004 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 1A
3. Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2004 r. w układzie klasyfikacji dział/rozdział - załącznik nr 2
4. Plan wydatków budżetu gminy Radków na rok 2004 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej - załącznik nr 2 A
5. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu gminy Radków na 2004 rok - załącznik nr 2 B
6. Przychody i rozchody budżetu gminy Radków na rok 2004 - załącznik nr 3
7. Prognoza kwoty długu na 2004 rok i lata następne - załącznik nr 4
8. Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2004 rok - załącznik nr 5
9. Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 - załącznik nr 6
10. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2004 r. - załącznik nr 7
11. Plan dochodów budżetu gminy Radków na rok 2004 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - załącznik nr 8
12. Plan wydatków budżetu gminy Radków na rok 2004 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - załącznik nr 8A
Plik do pobrania:Załączniki do budżetu Gminy Radków na 2004 r..xls


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1478  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1828

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Po roku 2004 dodano literę r.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885