Zarządzenie nr 191/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-09-10 09:05:09, dokument aktualny]


Zarządzenie Nr 191 / 2003
z dnia 31.08.2003r
Burmistrza Prudnikaw sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łące Prudnickiej .

Na podstawie art. 36a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 i 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. Nr 12, poz. 96) i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1


Powierza się Pani Elżbiecie Bury na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2003r do dnia 31 sierpnia 2008r stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łące Prudnickiej.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003r.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 394
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104