Zarządzenie nr 095/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-08-12 14:46:27, dokument aktualny]


Zarządzenie nr 95/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 18 marca 2003 r.


w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą części gruntu pod budynkiem.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984) oraz § 5 uchwały nr LIII/415/98 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych; § 2 uchwały nr XLII/355/98 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali Burmistrz Prudnika zarządza, co nastepuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 znajdującego się w budynku przy ul. Damrota 13 w Prudniku wraz ze sprzedażą części gruntu pod budynkiem.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 444

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 614

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104