Zarządzenie nr 181/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-08-12 14:22:14, dokument aktualny]


Zarządzenie nr 181/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 8 sierpnia 2003 r.w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą
gruntu pod budynkiem.

Burmistrz Prudnika zgodnie z § 3 uchwały Nr XXXV/295/93 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 1993r w sprawie określenia zasad zbywania niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik, zmienionej uchwałą nr XXII/201/96 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 kwietnia 1996r i zgodnie z § 1 uchwały nr XLIII/355/98 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 1998r w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali u c h w a l a co następuje:


§ 1Wyraża się zgodę na sprzedaż budynku położonego w Niemysłowicach nr 26 obejmującego jeden lokal mieszkalny wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem.

§ 2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 423
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104