Zarządzenie nr 163/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-07-23 14:12:23, dokument aktualny]


Zarządzenie Nr 163/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 23 lipca 2003 r.w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 /, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543, 2002 r. Nr 129, poz.1447 i Nr 154, poz.1800 z 2002r. Nr 25,poz.253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682 i Nr 249, poz.2058 z 2003 r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz.873 / oraz § 2 uchwały Nr X/79/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej Burmistrz Prudnika z a r z ą d z a, co następuje:§ 1Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej , oznaczonej na mapie nr 4 - obręb Niemysłowice – numerem pomiarowym 132/1 o pow. 0,1465 ha nastąpi na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 2002 r. Nr 129, poz.1447 i Nr 154, poz.1800 z 2002r. Nr 25,poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 249, poz.2058 z 2003 r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz.873 / oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy / Dz. U. Nr 9,poz.30 /.§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 329
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104