093 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/93/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-02 13:08:48, dokument aktualny]


Uchwała nr XI/93/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 26 czerwca 2003 r.


w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z 2002 r. nr 23 poz. 220 nr 62 poz. 558 nr 113 poz. 984 nr 153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zbycie następujących nieruchomości:
1) działki oznaczonej na mapie nr 5 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 2736/20 o powierzchni 0,0204 ha;
2) działki oznaczonej na mapie nr 10 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 1812/142 o powierzchni 0,0004 ha;
3) działki oznaczonej na mapie nr 10 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 1816/139 o powierzchni 0,0005 ha;
4) działki oznaczonej na mapie nr 10 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 1810/152 o powierzchni 0,0035 ha;
5) działki oznaczonej na mapie nr 11 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 995/201 o powierzchni 0,0111 ha;
6) działki oznaczonej na mapie nr 7 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 731/40 o powierzchni 0,0590 ha;
7) działki oznaczonej na mapie nr 5 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 2724/12 o powierzchni 0,0062 ha;
8) działki oznaczonej na mapie nr 5 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 2725/12 o powierzchni 0,0312 ha;
9) działki oznaczonej na mapie nr 6 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 750/120 o powierzchni 0,0571 ha;

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 722

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1108

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104