264 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/264/2004 - w sprawie propozycji zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2004-07-02 14:29:53, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XXV/264/2004

R a d y M i e j s k i e j w Prudniku

z dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie propozycji zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art.7 a ust.1 w związku z art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2000r. Nr 71,poz.838,Nr 86,poz.958, z 2001r. Nr 125,poz.1371, z 2002r. Nr 25,poz.253,Nr 41,poz.365,Nr 62,poz.554,Nr 74,poz.676,Nr 89,poz.804,Nr 113,poz.984,Nr 216, poz.1826 oraz z 2003r. Nr 80 poz.717 i 721 i Nr 200 poz.1953) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :

§ 1

Proponuje się zaliczać z dniem 01 stycznia 2005r. następujace ulice w mieście Prudnik :

  1. ul.Rynek- długość 334m
  2. ul.Jagiellońska - długość 281m
  3. ul. Ratuszowa - długość 162m
  4. ul.Piastowska - długość 955m
  5. ul. Szpitalna - długość 255m
  6. ul.Kopernika - długość 73m
  7. ul.Królowej Jadwigi – długość 315m
  8. ul.Damrota - długość 154m
  9. ul.Plac Zamkowy – długość 71m

do kategorii dróg gminnych.

§ 2

Wyznacza się Zarządowi Powiatu w Prudniku termin 21 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały do przedstawienia opinii w sprawie propozycji określonej w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 490
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104