164 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/164/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-12-20 09:58:45, dokument aktualny]


Uchwała nr XII/164/99
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 28 października 1999 r.


w sprawie utworzenia środka specjalnego.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z 1999 r. nr 38 poz. 360 i nr 49 poz. 458 ) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Tworzy się przy Przedszkolu Publicznym nr 7 w Prudniku przy ul. Ogrodowej nr 1 zwanym w dalszej części uchwały "Przedszkolem" środek specjalny.

§ 2


Przychodami środka specjalnego są:
1) wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienia,
2) inne środki ze źródeł nie stanowiących dochodów włsnych gminy.

§ 3


Rozchody środka specjalnego przeznacza się na:
1) zakup środków żywnościowych,
2) zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu,

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 679

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 850

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104