057 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/57/99 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-10-26 07:19:36, dokument aktualny]


Uchwała nr VI/57/99
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 11 marca 1999 r.


w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 nr 58 poz. 261 nr 106 poz. 496 nr 132 poz. 622 z 1997 r. nr 9 poz. 43 nr 106 poz. 679 nr 107 poz. 686 nr 113 poz. 734 nr 123 poz. 775 z 1998 r. nr 155 poz. 1014 i nr 162 poz. 1126) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej na mapie nr 2 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 1979/51 o powierzchni 0,4480 ha.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 654

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 835

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104