047 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/47/99 - w sprawie tworzenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Prudniku prowadzonego przez Gminę Prudnik.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-26 11:45:45, dokument aktualny]


Uchwała nr VI/47/99
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 11 marca 1999 r.


w sprawie tworzenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Prudniku prowadzonego przez Gminę Prudnik.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 nr 106 poz. 496 z 1997 r. nr 28 poz. 153 nr 141 poz. 943 z 1998 r. nr 117 poz. 759 nr 162 poz.1126) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h" ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 nr 58 poz. 261 nr 106 poz. 496 nr 132 poz. 622 z 1997 r. nr 9 poz. 43 nr 106 poz. 679 nr 107 poz. 686 nr 113 poz. 734 nr 123 poz. 775 z 1998 r. nr 155 poz. 1014 nr 162 poz. 1126 oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. nr 12 poz. 96) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Tworzy się z dniem 1 września 1999 r. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Prudniku przy ul. Armii Krajowej 1 zwane dalej "gimnazjum".

§ 2


Obwód gimnazjum obejmuje ulice i sołectwa określone w załączniku do uchwały.

§ 3


Organizację gimnazjum określi statut nadany odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. do Uchwały.doc (rozmiar 235,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-06 14:35:30, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 807

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1024

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Uzupełniono zapis nagłówka.
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104