015 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/15/98 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-20 11:11:04, dokument aktualny]


Uchwała nr III/15/98
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 3 grudnia 1998 r.


w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 nr 58 poz. 261 nr 106 poz. 496 nr 132 poz. 622 z 1997 nr 9 poz. 43 nr 106 poz. 679 nr 107 poz. 686 nr 113 poz. 734 i nr 123 poz. 775) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0025 ha, oznaczonej na mapie nr 2 - obręb Prudnik numerem pomiarowym 1668/41.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kwiatkowski


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 705

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 963

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104