Uchwała Nr XX/99/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
(ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2004)
[opublikował(a): Katarzyna Glomb dnia 2004-06-11 11:09:28, dokument aktualny]UCHWAŁA  NR XX/99/04

Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 24 maja 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę darowizny w wysokości 1.500.000,00 złotych (jedenmilionpięćsettysięcyzłotych).

 

2. Upoważnia się Burmistrza Leśnicy do podpisania umowy darowizny, która uwzględniać będzie wolę darczyńcy co do przeznaczenia darowizny na cele związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami położonymi na terenie gminy Leśnica.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

mgr inż. Ryszard Froń

 
informację wytworzył(a): Waldemar Piontek
za treść odpowiada: Klara Gonsiorowska
data wytworzenia: 24.05.2004 r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 659
wyślij podstronę na e-mail:
Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl