Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2007
(FINANSE / Informacja o wykonaniu budżetu)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2008-05-30 10:05:05, dokument aktualny]


Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2007

1.
Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie
1 Dochody 10 632 179,00 10 258 589,23
2 Wydatki
w tym:       bieżące
                 majątkowe
12 695 893,00
9 412 710,00
3 283 183,00
10 735 266,36
8 677 660,12
2 057 606,24
3 Nadwyżka (deficyt) - 2 063 714,00 - 476 677,13
4 Przychody
w tym pożyczki i kredyty
2 792 928,00
2 018 063,00
1 143 020,57
368 063,00
5 Rozchody
w tym spłaty kredytów i pożyczek
729 214,00
729 214,00
357 417,00
357 41700

2. Zobowiązania gminy na 31.12.2007 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 334 808,00 zł z tego: wobec BGK w Opolu 334 808,00 zł

3. Dotacje otrzymane z budżetów j.st. 16 000 zł
    Dotacje udzielone innym j. st. - 80 702 zł

4. Nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:


Ulga inwestycyjna: Piechota Andrzej, Kubon Jan, Kubik Andrzej i Teresa, Niepala Krystian, Hurek Arnold, Schlappa Piotr

Odroczenia:
Hurek Gabriela, Kucharzewski Zbigniew

Umorzenia:

Lp. Nazwisko i imię Kwota umorzenia Przyczyna
1. Lipok Ingeborga 985,00 zł Trudna sytuacja finansowa
Ważny interes podatnika
Art. 67a
§ 1 pkt. 3 O.P.Podmiot udostępniający: UG Izbicko
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Rok
Małgorzata Sczeponek
Data wytworzenia: 2008-05-30


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 886
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001