Podatki i opłaty na rok 2010
(FINANSE / Podatki i opłaty)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2010-01-04 11:48:24, dokument aktualny]


Podatek od nieruchomości

Roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów :

    a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni,

    b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04 zł od 1 ha powierzchni

    c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,29 zł od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części:

    a) mieszkalnych – 0,62zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

    b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

    c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

     d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

    e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3)  od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Uchwała nr XLVII-235-09.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 (opublikowano: Dz. Urz. Woj. Op. nr 109, poz. 1619 z dnia 16.12.2009 r.)


Zwolnienia z podatku od nieruchomości:

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

Budynki lub ich części oraz budowle lub ich części:

a.      Zajęte na działalność związaną z wytworzeniem i doprowadzaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków,

b.      Zajęte na wysypiska odpadów komunalnych.

 

 

Uchwała nr XLVII-237-09.pdf  Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (opublikowano: Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 1621 z dnia 16.12.2009 r.)


 Podatek od środków transportowych:

 Podatek od środków transportowych wynosi:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, stawki podatku określone są w poniższej tabeli:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

570,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

1 040,00

powyżej 9 i poniżej 12

1 190,00

 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

( w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1 320,00

1 320,00

13

14

1 370,00

1 370,00

14

15

1 430,00

1 430,00

15

 

1 490,00

1 490,00

Trzy osie

12

17

1 540,00

1 540,00

17

19

1 600,00

1 600,00

19

21

1 650,00

1 650,00

21

23

1 710,00

1 710,00

23

25

1 770,00

1 770,00

25

 

1 820,00

1 820,00

Cztery osie i więcej

12

25

1 880,00

1 880,00

25

27

1 930,00

1 930,00

27

29

1 990,00

1 990,00

29

31

2 040,00

2 650,00

31

 

2 100,00

2 650,00

 

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu, stawki podatku określone są w poniższej tabeli:

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

od 3,5 i poniżej 8

   990,00

od 8 i poniżej 12

1 310,00

 

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określone są w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa

( w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1 540,00

1 540,00

18

25

1 590,00

1 590,00

25

31

1 640,00

1 640,00

31

 

1 690,00

2 070,00

Trzy osie i więcej

12

40

1 750,00

1 900,00

40

 

1 910,00

2 660,00

 

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w poniższej tabeli:

Dopuszczalna masa całkowita

( w tonach)

Stawka podatku w złotych

od 7 i poniżej 12

1.235,00

 

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określone są w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa+pojazd silnikowy

( w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1.235,00

1.235,00

18

25

1.285,00

1.285,00

25

 

1.335,00

1.335,00

Dwie osie

12

28

1.285,00

1.285,00

28

33

1.335,00

1.335,00

33

38

1.385,00

1.385,00

38

 

1.445,00

1.720,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.385,00

1.385,00

38

 

1.440,00

1.440,00

 

7. od autobusu z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia stawki podatku określone są w poniższej tabeli:

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych

mniejsza niż 30 miejsc

1.130,00

równa lub wyższa niż 30 miejsc

1.650,00

 

Uchwała nr XLVII-236-09.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 (opublikowano: Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 1620 z dnia 16.12.2009 r.)

Uchwała nr XLVIII-246-09.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/236/09 z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości staek podatku od środków transportowych na rok 2010.


 

Opłata targowa

 Wysokość dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Izbicko wynosi 25,00 zł niezależnie od formy sprzedaży.

 

uchwała nr XLVIII-245-09.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2009 r.  w sprawie wysokości opłaty targowej


   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1009  |  pokaż szczegóły załączników >>

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001