Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
(AKTY PRAWNE / Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-11-16 09:17:07, dokument aktualny]


Uchwała nr XXXIV-172-05.pdf  Rady Gminy Izbicko z dnia 17 stycznia 2005 r.
w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 15, poz. 438 z dnia 09.03.2005  r.


Uchwała nr XXXVI-191-05.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "IZBICKO II"

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 31, poz. 825 z dnia 06.05.2005  r.


Uchwała nr XLI-220-05.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wsi Otmice
Załącznik nr 2.pdf Rozstrzygnięcie odnośnie uwag wniesionych do projektu planu w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu
Załącznik nr 3.pdf  Rozstrzygnięcie w sprawiee realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne gminy Izbicko, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Otmice oraz o zasadach ich finansowania

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 65, poz. 1920 z dnia 13.10.2005 r.


Uchwała nr III-11-06.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 12, poz. 422 z dnia 21.02.2007 r.


Uchwała nr XIX-107-08.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 21 stycznia 2008 r.
w sprawie miejscowego  plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa
Załącznik nr 1 - mapa.pdf
Załącznik nr 2.pdf Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa w okresie jego wyłożenia sdo publicznego wglądu
Załącznik nr 3.pdf
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne gminy Izbicko, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa oraz zasadach ich finansowania

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 22, poz. 693 z dnia 28.03.2008 r.


Uchwała nr XLIX-249-10.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 18 stycznia 2010 r.
w sprawie  miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec

 opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 20, poz. 311 z dnia 19.02.2010 r.


Uchwała nr XII.52.2011.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 26 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 126, poz. 1488 z dnia 15.11.2011 r.  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2047  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2348

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodanie kolejnego planu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001