nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka )
(Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego / Konsultacje społeczne)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-12-20 12:55:05, dokument aktualny]


 

Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi

Konsultacja projektu

Wójt Gminy Izbicko zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

Uwaga: w związku z utratą tej podstrony, została ona otworzona do stanu pierwotnego  ponownie w dniu 20.12.2011r.

 

załączniki:

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji.doc

 

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI.doc

PROJEKT - Program Współpracy Gminy Izbicko.doc

FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W.doc

 

Podmiot udostępniający: UG IZBICKO
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Adamiec
Data wytworzenia: 21.11.2011r.

 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1661  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1920

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
korekta
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001