Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Suchodańcu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
(WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE / Wybory parlamentarne 2011)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-09-22 08:24:21, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE  WÓJTA  GMINY  IZBICKO

Nr  OR 0050.44.2011

z dnia 19.09.2011r.

 

w sprawie zmiany składu obwodowej  komisji  wyborczej Nr 5 w Suchodańcu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

§ 1.

 

Zgodnie z art.184 § 1 ust 5  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z póź. zm.)

 Wójt Gminy Izbicko stwierdza wygaśnięcie członkostwa  w

 OBWODOWJ  KOMISJI  NR 5  W SUCHODAŃCU

 Katarzyny Kuczma

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

/-/

Brygida Pytel

 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 366
wyślij podstronę na e-mail:
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001