nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
(JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE / Dom Dziennego Pobytu)
[opublikował(a): Bogusław Wojciechowski dnia 2010-07-22 10:14:22, dokument aktualny]


 

DOM DZIENNEGO POBYTU
ul. CHROBREGO 7, 48-100 GŁUBCZYCE
tel. 77/485-82-19
JEST DZIENNYM OŚRODKIEM WSPARCIA
DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW
(OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH)
 
OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:
1.      ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
2.      ZAPEWNIENIE CIEPŁEGO POSIŁKU (OBIAD)
3.      DZIENNY POBYT – TERAPIA ZAJĘCIOWA.
 
1. USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Godziny pracy opiekunek: 7.00 – 15.00.
Dla osób, które z powodu wieku lub niepełnosprawności mają ograniczoną możliwość samodzielnego funkcjonowania, świadczymy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Profesjonalna kadra wykonuje usługi opiekuńcze w zakresie:
Zaspokajania potrzeb życia codziennego, jak:
·         czynności pielęgnacyjne: pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu, higieny osobistej i dbałość o wygląd (pomoc przy myciu, kąpielach i ubieraniu);
·         pomoc w utrzymaniu kontaktów ze społecznością lokalną: spacer, kontakt z sąsiadami;
·         pomoc w korzystaniu z usług różnych instytucji, koordynacja działań różnych służb społecznych na rzecz podopiecznego;
·         zaspokajanie potrzeb towarzyskich;
·         przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety ustalonej przez lekarza, pomoc przy ich spożywaniu;
·         wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, dbałość o higienę i estetykę otoczenia podopiecznego;
·         pomoc w dysponowaniu środkami finansowymi: sporządzanie zakupów, dokonywanie stałych opłat itp.;
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych:
·         pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych;
·         pomoc w kompletowaniu dokumentów;
·         pomoc w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych;
Czynności pielęgnacyjne, jak:
·         pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych;
·         pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych;
·         uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych;
·         pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania;
·         czynności związane z profilaktyką odleżyn u osób stale leżących.
Jak uzyskać usługi opiekuńcze?
1.      należy złożyć wniosek o przyznanie usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głubczycach ul. Pocztowa 6a.
2.      Do wniosku dołączyć:
- aktualną decyzję emerytalną lub rentową
- zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o konieczności świadczenia usług opiekuńczych.
Odpłatność za usługi?
Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne, wysokość odpłatności ustala się w zależności od dochodu i kształtuje się procentowo od 0% do 120%.
Koszt 1 godz. usługi opiekuńczej wynosi 8,00zł.
a) dla osoby samotnie gospodarującej

Stosunek procentowy dochodu świadczeniobiorcy do kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
Procent odpłatności z kosztu jednej godziny usług opiekuńczych
do 100%
od 101% do 150%
od 151% do 200%
od 201% do 250%
od 251% do 300%
od 301% do 350%
od 351% do 400%
od 401%
Bezpłatnie
15% - 1,20zł
25% - 2,00zł
30% - 2,40zł
40% - 3,20zł
70% - 5,60zł
90% - 7,20zł
120% - 9,60zł

b) dla osoby zamieszkałej wspólnie z rodziną

Stosunek procentowy dochodu świadczeniobiorcy do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
Procent odpłatności z kosztu jednej godziny usług opiekuńczych
do 100%
od 101% do 150%
od 151% do 200%
od 201% do 300%
od 301% do 350%
od 351% do 400%
Bezpłatnie
40% - 3,20zł
60% - 4,80zł
80% - 6,40zł
100% - 8,00zł
100% - 8,00zł
 

2. ZAPEWNIENIE CIEPŁEGO POSIŁKU (OBIAD)
W naszym Domu istnieje możliwość wykupienia niedrogich, smacznych, domowych obiadów, które są dostosowane do diety i potrzeb osób starszych.
Cena dwudaniowego obiadu jest uzależniona od wysokości świadczenia emerytalnego i mieści się w granicach od 3,50zł do 7,00zł.
a) dla osoby samotnie gospodarującej

Stosunek procentowy dochodu świadczeniobiorcy do kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
Odpłatność za obiad
do 100%
od 100% do 120%
od 121% do 150%
od 151% do 200%
od 201%
bezpłatnie
100% wsadu do kotła - 3,50zł
130% wsadu do kotła - 4,55zł
150% wsadu do kotła - 5,25zł
200% wsadu do kotła - 7,00zł

b) dla osoby zamieszkałej wspólnie z rodziną

Stosunek procentowy dochodu świadczeniobiorcy do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
Odpłatność za obiad
do 100%
od 100% do 120%
od 121% do 150%
od 151% do 200%
od 201%
bezpłatnie
100% wsadu do kotła - 3,50zł
130% wsadu do kotła - 4,55zł
150% wsadu do kotła - 5,25zł
200% wsadu do kotła - 7,00zł

3. DZIENNY POBYT - TERAPIA ZAJĘCIOWA
Pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach jest nieodpłatny.
1.      Prowadzimy gimnastykę zdrowotną dostosowaną do możliwości osób starszych oraz inne zajęcia ruchowe.
2.      Udostępniamy podstawowy sprzęt do rehabilitacji ruchowej.
3.      Organizujemy piesze, rowerowe i autokarowe wycieczki.
4.      Prowadzimy terapię zajęciową – zajęcia z rękodzielnictwa: np. haft, szydełkowanie, wyplatanie itp.
 
Współpracujemy z innymi Domami z województwa opolskiego i bierzemy udział w atrakcyjnych imprezach wyjazdowych.
 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1605
wyślij podstronę na e-mail:
URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl
NIP: 748-10-02-357