ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2011 ROK Kadencja 2010-2014
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia)
[opublikował(a): Brygida Jung dnia 2011-01-05 13:17:10, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2011 ROK Kadencja 2010-2014


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zarządzenie Nr 276-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:14:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 275-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:13:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 274-11 w spr.powołania komisji przetargowej... Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru ..doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:13:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 273-11 w spr.ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej, połozonej w Głubczycach....doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:13:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 271-11 w spr.powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne... ..doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:13:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 271-11 w spr.powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne... ..doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:12:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 270-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:12:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 269-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Kołłątaja 2 w Gł-cach...doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:12:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 268-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Kozielskiej nr 1 w Gł-cach...doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:12:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 267-11 w spr.sprzedazy lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowym.....doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:11:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 266-11 w spr.sprzedazy lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowym.....doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:11:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 265-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 56,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:11:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 264-11 w spr. połączenia lokalu mieszkalnego nr 11a, ul. Słowackiego w głubczycach......doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:10:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 263-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Krakowska 6-15 położonego w Gł-cach...doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:10:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 262-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:10:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 261-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:09:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 260-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:09:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 259-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:08:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 258-11 w spr.przyjęcia wzorów formularzy składanych przy ubieganiu się o dotację celową na realizację zadań związanych z wymianą pokryć dachowych...doc (rozmiar 105,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:08:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 257-11 w spr.przyjęcia wzorów formularzy składanych przy ubieganiu się o dotację celową na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków...doc (rozmiar 125,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:07:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 256-11 w spr.zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego ŚDS w Nowych Gołuszowicach.doc.docx (rozmiar 10,96 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:07:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 255-11 w spr.rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Głubczycach.......doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:07:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 254-11 w spr.przyznania nagród dla uczniów uzdolnionych.doc (rozmiar 163,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:07:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 253-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:06:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 252-11 w spr.ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów sportowych...doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:06:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 251-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 250-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:05:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 249-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:05:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 248-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:33:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 247-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:33:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 246-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:33:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 245-11 w spr.wskazania placówki oświatowej, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS....doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:32:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 244-11 w spr. zmiany zarządzenia nr 179-2011 ...cen za korzystanie z usług na ORW w Pietrowicach....doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:32:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 243-11 w spr.przyznania nagród dla uczniów uzdolnionych.doc (rozmiar 162,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:32:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 242-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Gł-cach...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:31:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 241-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Gł-cach...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:31:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 240-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Gł-cach...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:31:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 239-11 w spr.uchylenia zarzadzenia Nr 1666-2010...doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:31:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 238-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:30:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 237-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:30:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 236-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:30:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 235-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:30:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 234-11 w spr.ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieruchomości położonej w Głubczycach....doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:29:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 233-11 w spr.wniesienia aportem do UK Sp. z o.o. w Głubczycach środków pieniężnych.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:29:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 232-11 w spr.rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Bogdanowicach.......doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:29:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 231-11 w spr.sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy Głubczyce....doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:16:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 229-11 w spr.powołania komisji przetargowej... zakup,dostawa i rozładunek kruszywa...doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:16:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 197-11 w spr. ustalenia limitów godzin nauczycielskich....doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:15:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 230-11 w spr.uchylenia zarzadzenia Nr 223-2011...doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:54:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 227-11 w spr.powołania komisji przetargowej... Sosnowiecka 3 ...doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:46:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 226-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Gł-cach, ul. Sobieskiego 17...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:43:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 225-11 w spr.sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy Głubczyce....doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:43:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 224-11 w spr.sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy Głubczyce....doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:42:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 223-11 w spr.sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy Głubczyce....doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:42:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 222-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:42:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 221-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:41:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 220-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:41:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 219-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:41:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 218-11 w spr.zmiany terminów trwania prawa współużytkowania wieczystego...doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:41:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 217-11 w spr.sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Bałuckiego 1...doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:22:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 216-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:21:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 215-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:21:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 214-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:21:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 213-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:21:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 212-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:20:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 211-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:20:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 210-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:20:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 209-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:20:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 208-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:19:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 207-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:19:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 206-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:19:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 205-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:19:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 204-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:18:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 203-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:18:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 202-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:17:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 201-11 w spr.sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego przy ul. Wiejskiej nr 2....doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:17:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 200-11 w spr.sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 położonego przy ul. Fabrycznej 1......doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:17:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 199-11 w spr.wniesienia aportem do GWiK Sp. z o.o. w Gł-cach środków pieniężnych...doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:16:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 198-11 w spr.ustalenia wysokości opłat za rezerwację i wynajem stanowisk....doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:12:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 194-11w spr. przekazania do użytkowania, zarządzania i bieżącej eksploatacji kanalizacji sanitarnej...doc (rozmiar 8,24 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 10:12:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 180-11w spr. zmiany zarządzenia nr 549-04...doc (rozmiar 7,24 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 10:11:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 196-11 w spr.przedłużenia okresu użytkowania wieczystego gruntu...doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:10:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 195-11 w spr.sprzedaży nieruchomości...doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:09:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 193-11 w spr.uchylenia zarzadzenia Nr 174-2011...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:09:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 192-11 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:08:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 191-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Gł-cach...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:08:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 190-11 w spr.powołania komisji przetargowej...Zubrzyce....doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:08:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 189-11 w spr. zmiany zarządzenia nr 133-2011....doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:08:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 188-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:07:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 187-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:07:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 186-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:07:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 185-11 w spr. sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie gruntów wsi Ściborzyce Małe...doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:07:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 184-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:06:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 183-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:06:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 182-11 w spr. oddania w administrowanie części nieruchomości....doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:05:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 181-11 w spr.przekazania mienia komunalnego Gminy Głubczyce...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:05:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 179-11 w spr. cen za korzystanie z usług na ORW w Pietrowicach oraz basenie kąpielowym w Głubczycach.doc (rozmiar 76,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:05:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 178-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:04:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 177-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:04:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 176-11 w spr. przeznaczenia lokalu komunalnego...na lokal socjalny.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:04:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 175-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:04:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 174-11 w spr. wyrażenia zgody na obciażenie nieruchomości gminy służebnością gruntową.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:03:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 173-11 w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizację przedsięwzięć sportowych.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:03:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 171-11 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:02:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 170-11 w spr. przeznaczenia pomieszczenia tymczasowego o numerze 8 ...... na lokal socjalny.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:02:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 169-11 w spr.powołania komisji przetargowej... Koszarowa 6....doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:02:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 168-11 w spr.powołania komisji przetargowej...Gdańska....doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:01:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 167-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:01:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 166-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:01:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 165-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowe...doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:00:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 164-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:00:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 163-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:00:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 162-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:59:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 161-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:59:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 160-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:59:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 159-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:59:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 158-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:59:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 157-11 w spr. przekazania mienia komunalnego Gminy Głubczyce...doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 156-11 w spr. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głubczyce...doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:58:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 155-11 w spr. sprzedaży nieruchomości stanowiącej wł. Gminy Głubczyce...doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:58:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 154-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego...doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:58:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 153-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego...doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:57:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 152-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Kołłątaja 2...doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:57:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 151-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Gł-cach...doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:46:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 150-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Gł-cach...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 12:58:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 149-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 12:57:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 148-11 w spr. przeznaczenia lokalu socjalnego...na lokal komunalny...doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 12:57:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 147-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:14:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 146-11 w spr. wniesienia aportem do GWiK Sp.z o.o. środków pieniężnych.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:14:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 145-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:14:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 144-11 w spr. uchylenia Zarządzenia Nr 114509 BG z dnia 23.10.2009r...doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:13:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 143-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:13:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 142-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:13:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 141-11 w spr. przyznania stypendiów sportowych w 2011 roku.doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:12:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 140-11 w spr. przyznania nagród zawodnikom osiągajacym wysokie wyniki sportowe.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:12:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 139-11 w spr. nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Gł-ce.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:12:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 138-11 w spr. uchylenia Zarządzenia Nr 1471-10...doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:10:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 137-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości grutowej, stanowiącej własność Gminy Głubczyce...doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:10:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 136-11 w spr. oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:10:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 135-11 w spr. przeznaczenia lokalu komunalnego...doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:09:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 134-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego...doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:09:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 133-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:09:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 132-11 w spr. przeznaczenia lokalu komunalnego ... na pomieszczenie tymczasowe.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:09:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 131-11 w spr. podziału lokalu socjalnego...doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:08:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 130-11 w spr. zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodów gaśniczych...doc (rozmiar 47,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:08:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 129-11 w spr. zmian planu finansowego budzetu na 2011 rok.doc (rozmiar 42,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 11:20:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 128-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 11:20:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 127-11 w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 11:20:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 126-11 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 120-11 BG z dnia 17.03.2011 roku...doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-30 10:50:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 125-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-30 10:50:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 124-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-30 10:50:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 123-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-30 10:49:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 122-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-30 10:49:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 121-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-30 10:49:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 120-11 w spr. szczegółowego podziału środków przeznaczonych na sprzyjanie rozwojowi sportu.....doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:24:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 119-11 w spr. utworzenia Kancelarii Materiałów Niejawnych...doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:24:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 118-11 w spr. likwidacji Kancelarii Tajnej...doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:23:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 117-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011r .doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:23:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 116-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:23:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 115-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011r.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:22:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 114-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:21:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 113-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011r.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:21:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 112-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:21:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 111-11 w spr. powołania komisji przetargowej...doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:19:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 110-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:19:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 109-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:18:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 108-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011r...doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:18:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 107-11 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2011r...doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:18:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 106-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:17:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 105-11 w spr. przeznaczenia lokalu socjalnego...doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:17:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 104-11 w spr. przeznaczenia lokalu komunalnego ..na lokal socjalny.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:17:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 103-11 w spr. powołania komisji prztargowej ...doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:17:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 102-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego...doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:16:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 101-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:14:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 100-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego...doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:11:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 99-11 w spr. powołania komisji przetargowej...doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:11:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 98-11 w spr. sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości...doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:11:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 97-11 w spr. przekazania uprawnień dla kierowników jednostek...doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:11:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 96-11 w spr. nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Głubczyce nieruchomości...doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:11:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 95-11 w spr. ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań...doc (rozmiar 54,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:10:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 93-11 w spr. uchylenia Zarządzenia Nr 826-09 BG z dnia 9.01.2009 roku...doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:08:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 92-11 w spr. uchylenia Zarządzenia Nr 1022-09 BG z dnia 10 lipca 2009 roku...doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:08:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 91-11 w spr. uchylenia Zarządzenia Nr 835-09 BG z dnia 21.01.2009 roku...doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:08:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 90-11 w spr. wniesienia aportem do GWiK Sp. z o.o. ...doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:08:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 89-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011r.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:07:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 88-11 w spr. zmian w budżecie na 2011r.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:07:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 87-11 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2011r.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:07:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 86-11 w spr. powołania Komisji Konkursowej...doc (rozmiar 94,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:07:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 85-11 w spr. powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych...doc (rozmiar 88,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:05:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 84-11 w spr. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli...doc (rozmiar 49,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:05:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 83-11 w spr. przekazania uprawnień...doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:05:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 82-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:05:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 81-11 w spr. remontów garaży i komórek.odt (rozmiar 21,59 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:04:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 80-11 w spr. ustalenia ceny wywoławczeh do pierwszego przetargu ...doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:03:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 120-11 w spr. szczegółowego podziału środków przeznaczonych na sprzyjanie rozwojowi sportu oraz ogłoszenie konkursu ofert na realizację przedsięwzięć sportowych w 2011r.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-22 10:27:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 79-10 w spr.sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie gruntów wsi Bogdanowice....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 14:45:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 78-11 w spr.sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Głubczycach przy ul. Sobieskiego 19.....doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 14:45:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 77-10 w spr.sprzedaży lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowym - garaż....doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 76-10 w spr.sprzedaży lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowym - garaż....doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 14:44:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 75-10 w spr.powołania komisji przetargowej ...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 14:01:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 74-11 w spr.wniesienia aportem do GWiK Sp. z o.o. w Głubczycach środków pieniężnych.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 14:01:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 73-11 w spr.przeznaczenia lokalu komunalnego...Kozielska 19.......doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:57:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 72-11 w spr.przeznaczenia lokalu socjalnego...Raciborska10a....doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:57:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 71-11 w spr. planu finansowego budżetu Gminy Głubczyce na 2011r..doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:56:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 71-11 w spr.planu finasowego budżetu na 2011r..xls (rozmiar 49,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:55:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71-2011.doc (rozmiar 168,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:54:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 71-11 w spr.planu finasowego budżetu na 2011r..xls (rozmiar 189,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:54:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 71-11 w spr.planu finasowego budżetu na 2011r..xls (rozmiar 35,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:54:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 70-11 w spr. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu usługowego nr a....doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:51:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 69-10 w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert....doc (rozmiar 43,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:38:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 68-10 w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert....doc (rozmiar 40,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:38:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 67-10 w spr.korekty projektu budżetu gminy na 2011r..doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:38:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 66-10 w spr.korekty wieloletniej prognozy finansowej na 2011r..doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:38:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 65-11 w spr.ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1....doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 12:42:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 64-11 w spr. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1....doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 12:42:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 63-11 w spr.uchylenia zarządzenia nr 1394-10 Burmistrz Głubczyc z dn. 12.05.2010r....doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 12:42:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 62-11 w spr.ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1....doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 12:41:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 61-11 w spr. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1....doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 12:41:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 60-11 w spr.uchylenia zarządzenia nr 1393-10 Burmistrz Głubczyc z dn. 12.05.2010r....doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 12:40:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 59-10 w spr.sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej.....doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 12:38:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 57-11 w spr.sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Głubczycach przy ul. Ratuszowej 2...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-05 13:17:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 58-11 w spr.przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi......doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-05 13:17:10, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 911
  wyślij podstronę na e-mail:
 • URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357