UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2004 ROKU
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Bogusław Wojciechowski dnia 2005-04-22 10:31:56, dokument aktualny]


UCHWAŁY

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Uchwała Nr XXII-286-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX-143-03 RM w Gł-cach z dnia 22.08.2003r.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:10:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXII-285-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX-153-03 RM w Gł-cach z dnia 25.09.03 w spr. przyjęcia Statutu Związku Gmin Dorzecza Rzeki Troi.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:09:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXII-284-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie zmiany uchwały w spr. przystąpienia Gminy Gł-ce do programu odnowa wsi w woj. opolskim. doc.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:09:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXII-283-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Gł-ce dla terenu górniczego kopalni Braciszów.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:09:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXII-282-04 Rady Miejskiejw Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organ. pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na 2005r.doc (rozmiar 56,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:09:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXII-281-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. doc.doc (rozmiar 96,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:08:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXII-280-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:08:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXII-279-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głubczyce na 2005 r.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:08:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXII-278-04 Rady Miejskiejw Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.doc (rozmiar 39,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:08:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXII-277-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:07:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-276-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:27:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-275-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie ustalenia maks. stawek w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:27:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-274-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków adoc..doc (rozmiar 49,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:27:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-273-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie zatwierdzenia wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu GWiK.doc (rozmiar 45,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:27:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-272-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie podjęcia realizacji inwestycji - sieć wodociągowa tranzytowa i rozdzielcza z przyłączami do budynków w Pielgrzymowie.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:26:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-271-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie podjecia realizacji inwestycji - sieć wodociągowa tranzyt. i rozdz. z przyłączami do budynków w Radyni.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:25:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-270-04 Rady Miejskiej w Głubczyacch z dnia 25.11.2004r. w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Głubczyce.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:25:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-269-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Mlodziezowego w Pietrowicach oraz połączenia Schroniska ze Szk. Podst. w Pietrowicach w Zespół Szkół.doc (rozmiar 70,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:23:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-268-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie zmiany uchwały w spr. utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:22:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-267-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagradzania za inkaso.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:22:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-266-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie stawek w podatku i opłatach lokalnych dot. opłaty targowej obowiązujacej w 2005r.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:22:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-265-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2005r.doc (rozmiar 40,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:21:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-264-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie stawek dot.podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty admin. w 2005r.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:20:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-263-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:20:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-262-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie załatwienia skargi z dn. 6.10.04 dot. dec. Burmistrza Gł-c w spr. unieważnienia uchw. podjętej przez Wsp. Mieszkaniową.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:09:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-261-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie załatwienia skargi z dn. 14.09.2004 na bezczynność Przewodniczącego Rady Miejskiej.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:08:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-260-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miejskiej .doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:08:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-259-04 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 28.10.2004 w sprawie przyjętego projektu uchwały w sprawie przekształcenia Sam. Publicznego Zakładu Opieki Zdr. Woj. Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. doc.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:08:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-258-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej .doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:08:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-257-04 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 28.10.2004 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących Przew. oganów wykonawczych jednostek pomocniczych...doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:07:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-256-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie przyznania Nagrody Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:07:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-255-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie przyznania Nagrody Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:07:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-254-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie przyznania Nagrody Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:07:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-253-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie przyznania Nagrody Rady Miejskiej w Głubczycachuchprzyzhergł.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:06:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-252-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie przyznania Nagrody Rady Miejskiej w Głubczycachuchprzyzhergł.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:06:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-251-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.doc (rozmiar 58,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:06:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-250-04 Rady Miejskiejw Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie przyjecia zadania z zakresu właściwości Powiatu.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:05:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-249-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce.doc (rozmiar 86,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:05:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-248-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:04:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-247-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:03:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-246-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 16.08.04 na czynności Burmistrza Głubczyc dot. najmu lokalu socjalnego.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:57:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-245-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 14.0604 na działalność Kierownika Zarządu Budynków Komunalnych w Głubczycach.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:57:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-244-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie zmiany uch. Nr XII-187-03 RM w Gł-cach z dn. 27.11.03 w spr. wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa-włączania Sołectw Gminy Gł-ce do programu Odnowa Wsi w woj. Opolskim.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:56:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-243-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Głubczycach.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:56:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-242-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:56:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-241-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:56:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-240-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII-361-98 RM w Gł-cach z dnia 26.02.1998r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:56:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-239-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie podjecia realizacji inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej tranzytowej Głubczyce Sady - Głubczyce.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:55:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-238-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie pozbawienia drogi gminnej nr 108513 O relacji Mokre Kolonia - Mokre dotychczasowej kategorii i zaliczenie jej do kategorii dróg wewnętrznych.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:55:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-237-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie pozbawienia drogi gminnej nr 108525 O relacji Ściborzyce Małe - Tarnkowa dotychczasowej kategorii i zaliczenie jej do kategorii dróg wewnętrznych.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:55:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-236-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:55:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-235-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie zm. uch. Nr XIII-189-03 RM w Gł-cach z dnia 30.12.03 w spr. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ...doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:54:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-234-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego Gminy Głubczyce.doc (rozmiar 76,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:54:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-233-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizujacymi zadania publ. w 2005r.doc (rozmiar 56,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:54:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-232-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie przystąpienia do projektu eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:53:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-231-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie rozpatrzenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.doc (rozmiar 719,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:53:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-230-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:52:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-229-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:44:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-228-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji RM ds. Planowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głubczyce.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:43:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-227-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miejskiej.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:43:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-226-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady MiejskiejKomStatutowarewizyjna2002.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:43:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-225-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV-201-04 z dnia 26.02.2004r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:43:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-224-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:42:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-223-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kan sanit. ciśnieniowej Głubczyce Sady-Głubczyce.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:42:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-222-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Nowe Gołuszowice - Głubczyce.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:42:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-221-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie modernizacji oświetlenia ulic w gminie Głubczyce.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:41:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-220-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie przystąpienia do realizacji odbudowy historycznych ruin ratusza miejskiego usytowanego na działce nr 372-1 o pow. 0,17 ha na Rynku w Głubczycach.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:41:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-219-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głubczyce na lata 2004-2006 z perspektywą realizacji do roku 2010.doc (rozmiar 3 174,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:41:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-218-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. Remont i wyposażenie szkół i świetlic w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:37:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-217-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:36:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-216-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:34:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-215-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych..doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:04:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-214-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04. 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów w Gminie Głubczyce.doc.doc (rozmiar 61,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:04:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-213-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie utworzenia Gimnazjum w Lisięcicach oraz połączenia gimnazjum ze Szkołą Podstawową w Zespół Szkół.doc.doc (rozmiar 310,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:03:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-212-04 Rady Miesjkiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Głubczyce obwodów zamkniętych, celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego..doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:02:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-211-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI-153-03 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 25.09.2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Zwiazku Gmin Dorzecza Rzeki Troi.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:02:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-210-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie udzielenia bonifikaty użytkownikom wieczystym przy zbywaniu na ich rzecz prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:01:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-209-04 Rady Miesjkiej w Głubczycachz dnia 29.04.2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII-361-98 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 26.02.2998r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:01:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-208-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Organizacyjno - Budżetowej Rady Miejskiej..doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:00:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-207-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Organizacyjno - Budzetowej Rady Miejskiej.doc (rozmiar 20,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:00:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-206-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok..doc (rozmiar 40,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:00:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-205-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc..doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 10:59:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-204-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok.doc (rozmiar 684,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 10:55:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-193-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głubczyce na 2004 rok.doc (rozmiar 598,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-194-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów usług.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-195-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 stycznia 2004r. w spr. zmiany uchwały nr XXVI-311-97 RM w Gł-cach z dnia 24.04.97 w spr. przystąpienia gm Gł-ce do programu Odnowa wsi w woj. opolskim.doc (rozmiar 4,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-196-04 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 22 stycznia 2004r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Głubczyce .doc (rozmiar 50,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-197-04 Rady Miejskiej w Gł-cach w spr.zamiaru przekształcenia Szkoły Podst. w Lisięciciach i utworzenia Zespołu Szkół w Lisięcicach .doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-198-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII-l76-2003 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopada 2003r. dotyczącej stawek w podatkach i opłata.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-199-04 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przystąpienia do realizacji przebudowy skrzyżowania ulicy I Armii WP z ulicą Moniuszki w Głubczycach.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-200-04 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 26 lutego 2004r. w spr. zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Głubczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.doc (rozmiar 116,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-201-04 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.doc (rozmiar 113,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-202-04 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 26 lutego 2004r. w spr. określenia zasad ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-203-04 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2022
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2528

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  zmiana wyglądu
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

  URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357