Punkty zbierania przeterminowanych leków
(OCHRONA ŚRODOWISKA / Przeterminowane leki)
[opublikował(a): Marcin Włodarczyk dnia 2008-02-06 13:31:54, dokument aktualny]


Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Mając to na uwadze oraz obowiązki jakie nałożono na Gminy w zakresie tworzenia gminnych punktów zbiorki odpadów zakupiono specjalistyczne pojemniki do selektywnej zbiórki przeterminowanych oraz zbędnych lekarstw. Pojemniki te ustawiono w aptekach. Zebrane odpady będą systematycznie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę i wywożone do unieszkodliwiania (spalarni odpadów).

Do pojemników można nieodpłatnie wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach. Nie wolno natomiast wrzucać igieł i strzykawek, termometrów oraz aparatów do pomiaru ciśnienia. Nie należy również wrzucać leków w woreczkach foliowych oraz w kartonach.

Lista Aptek, w których znajdują się pojemniki na przeterminowane leki:

- „St. Rochus” w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 34,

-„Vademecum” w Chróścicach, ul. Korfantego 1a,

- Apteka Prywatna w Czarnowąsach, ul. Dworcowa 5,

- Apteka Prywatna w Kup, ul. Rynek 4.

 
informację wytworzył(a): Marcin Włodarczyk
za treść odpowiada: Irena Kokot
data wytworzenia: 06-02-2008


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1826
wyślij podstronę na e-mail:
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31