Druki do pobrania
(DRUKI DO POBRANIA / Druki do pobrania)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2011-08-30 13:59:20, dokument aktualny]


1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc

2. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu.pdf

3. Wniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla działki.doc

4. Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.doc

5. Wniosek do USC o wydanie odpisu aktu urodzenia małżeństwa, zgonu lub wielojęzycznego.doc

6. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego.doc

7. Nauka zawodu -Wniosek Pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia prac. młodocianych..doc

8. Nauka zawodu -Zgłoszenie zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym.doc

9. Druk - powiadomienie o realizacji obowiązku nauki w szkole ponadgimnazjalnej.doc

10. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf

11.DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1.pdf

12. Deklaracja na podatek leśny.pdf

13. Informajca o nieruchomosciach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach.pdf

14. Deklaracja na podatek rolny.pdf

15. wniosek o zaswiadczenie powodziowe.doc

16. Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

17. WNIOSEK w sprawie dowozu do i ze szkoły lub przedszkola ucznia-dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.pdf Terminarz zajęć ucznia.pdf

18. WNIOSEK w sprawie dowozu do i ze szkoły lub przedszkola ucznia-dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.pdf Terminarz zajęć ucznia.pdf

19.Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników uprawnionym uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobe nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego.pdf

20. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z n.pdf

21. Wniosek o przeznanie stypendium szkolnego.pdf

22.. Wniosek o przeznanie zasiłku szkolnego.pdf

23. Wniosek o przyznanie stypendium o charakterze motywującym.pdf

24. Wniosek o nadanie tytułu Dobrzeński Talent.pdf

25. Oświadczenie Wnioskodawcy - program UCZEŃ NA WSI.doc

26. wniosek dla osoby niepełnosprawnej - program UCZEŃ NA WSI .doc

27. Wniosek o dofinansowanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf

28. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA MODERNIZACJĘ OGRZEWANIA NA OGRZEWANIE PROEKOLOGICZNE LUB BUDOWĘ PROEKOLOGICZNEGO OGRZEWANIA.doc

29. Wniosek o przyznanie zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.pdf

30. Wniosek na wycinkę drzew i krzewów.pdf

31. Oświadczenie o własności działki.pdf

32. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3951  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 25314

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31