Gminny Zespół - Ekonomiczno - Administracyjny Szkół (GZEAS)
(JEDNOSTKI / Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół.)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2010-11-30 13:45:37, dokument aktualny]


Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Dobrzeniu Wielkim - w skrócie GZEAS - jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną przez Radę Gminy w 1999 r. Uchwała Nr VIII-89-99 z dnia 10 VI 1999r w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim.tif

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
GZEAS jest jednostką organizacyjną gminy , działającą w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,poz.148) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy , a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finasowy).

SIEDZIBA
46-081 Dobrzeń Wielki, ul Kościelna 4
(GZEAS mieści się w tym samym obiekcie, co Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dobrzeniu Wielkim).
tel. (077) 4695295
e-mail sekretariat@gzeas.dobrzenwielki.pl
Adres strony www www.gzeas.dobrzenwielki.pl


KIEROWNICTWO
Dyrektor - mgr BARBARA NIEMCZYCKA
Z-ca Dyrektora - mgr inż. TOMASZ BIERNACKI
Gł. Księgowy - IRENA KARASIŃSKA

Schemat organizacyjny GZEAS.pdf
Statut_GZEAS.pdf

ZADANIA
GZEAS powołany został dla prowadzenia obsługi administracyjnej i finansowo - księgowej szkół i przedszkoli gminnych oraz Stołówki Międzyszkolnej.
Katalog zadań GZEAS wymieniony jest w Statucie tej jednostki (statut stanowi załącznik do uchwały o utworzeniu GZEAS) Uchwała Nr VIII-89-99 z dnia 10 VI 1999r w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim.tif

informacje o jednostce GZEAS.pdf
Za informację odpowiada Barbara Niemczycka  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3882  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 8763

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31