Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ( GZGKiM )
(JEDNOSTKI / Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej)
[opublikował(a): Kornelia Lauer - Konecka dnia 2003-08-14 14:21:56, dokument aktualny]


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s w Kup, w skrócie GZGKiM, działający w obecnej formie, został utworzony przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki w 1997 r. Uchwała Nr XIX-140-97 w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.tif

KIEROWNICTWO
Dyrektor - NORBERT KAPS
Zastępca Dyrektora - STANISŁAW OLCHOWY
Główny księgowy - BEATA SOWADA

SIEDZIBA
ul. Rynek 4, 46-082 Kup
tel. (077) 4695556, fax 4696645

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s w Kup jest gminną jednostka organizacyjną, działającą w formie
zakładu budżetowego gminy.
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) zakład budzetowy :
a) odpłatnie wykonuje powierzone zadania
b) pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.
Zakład może otrzymywać dotację przedmiotowa jak również podmiotową i celową na dofinansowanie inwestycji.Łączne dotacje dla zakładu nie mogą przekroczyć 50%jego wydatków (warunek ten nie dotyczy dotacji inwestycyjnych).
Nadwyżki środków obrotowych ustalone na koniec okresu rozliczeniowego zakład wpłaca do budżetu gminy.
Dotacje dla GZGKiM są ustalane corocznie przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.

ZADANIA
- zarządzanie powierzonym mieniem gminy, w tym budynkami i lokalami mieszkalnymi, stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy oraz innymi budynkami komunalnymi,
- wywóz komunalnych odpadów stałych i płynnych, w tym selektywna zbiórka odpadów,
- zarządzanie gminnym wysypiskiem odpadów,
- tworzenie i utrzymywanie zieleńców gminnych
- utrzymanie czystości na terenach będących własnością gminy
- świadczenie innych usług w ramach działalności statutowej (Statut gminy jest załącznikiem do Uchwały o utworzeniu ZGKiM ) Uchwała Nr XIX-140-97 w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.tif
- inne zadania wykonywane na zlecenie gminy

WYSYPISKO ODPADÓW
GZGKiM zarządza gminnym wysypiskiem odpadów komunalnych w Chróścicach (ul. Polna), tel. 4200795
Wysypisko odpadów jest czynne:
-od poniedziałku do piątku : od godz 7.oo do godz.15.oo
-w I i III sobotę miesiąca : od godz. 7.oo do godz.13.oo

Za informację odpowiada Kornelia Lauer -Konecka


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 11609  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31