Statut Gminy
(AKTY PRAWNE / Statut gminy)
[opublikował(a): Kornelia Lauer - Konecka dnia 2003-08-04 10:52:13, dokument aktualny]


Obecnie obowiązujący Statut Gminy został uchwalony przez Radę Gminy
w dniu 24 kwietnia 2003 r. (Uchwała Nr Vi/55/2003). Jego treść została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 51
z dnia 7 lipca 2003 r. pod pozycją 1040.
Statut wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj.22 lipca 2003r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3507  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31