Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki 2004r - 2005r.
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2006-05-22 09:26:41, dokument aktualny]


Rok 2004

137. Uchwała Nr XIV/137/2004 z dnia 22.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 Uchwała Nr XIV-137-2004.rtf
138. Uchwała Nr XIV/138/2004 z dnia 22.01.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XIV-138-2004.rtf
139. Uchwała Nr XIV/139/2004 z dnia 22.01.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XIV-139-2004.rtf
140. Uchwała Nr XIV/140/2004 z dnia 22.01.2004r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników Urzędu Gminy uchwała Nr XIV-140-2004.rtf
141. Uchwała Nr XIV/141/2004 z dnia 22.01.2004r. w sprawie zamiaru przejęcia zadania Powiatu Opolskiego w zakresie zakładania i prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XIV-141-2004.rtf
142. Uchwała Nr XV/142/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy za rok 2004 Uchwała Nr XV-142-2004.rtf
143. Uchwała Nr XV/143/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr XV-143-2004.rtf
144. Uchwała Nr XV/144/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie uchylenia uchwały Uchwała Nr XV-144-2004.rtf
145. Uchwała Nr XV/145/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie uwzględnienia nakładów poniesionych na remont lokalu mieszkalnego stanowiącego własnośc gminy Uchwała Nr XV-145-2004.rtf
146. Uchwała Nr XV/146/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XV-146-2004.rtf
147. Uchwała Nr XV/147/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XV-147-2004.rtf
148. Uchwała Nr XV/148/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy uchwała Nr XV-148-2004.rtf
149. Uchwała Nr XV/149/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XV-149-2004.rtf
150. Uchwała Nr XV/150/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XV-150-2004.rtf
151. Uchwała Nr XV/151/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XV-151-2004.rtf
152. Uchwała Nr XVI/152/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji przedmiotowej Gminnego Zakładu Gospodarki KOmunalnej i Mieszkaniowej w Kup za rok 2003 Uchwała Nr XVI-152-2004.rtf
153. Uchwała Nr XVI/153/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2003 Uchwała Nr XVI-153-2004.rtf
154. Uchwała Nr XVI/154/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za dizałalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2003 Uchwała Nr XVI-154-2004.rtf
155. Uchwała Nr XVI/155/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w domu pomocy społecznej Uchwała Nr XVI-155-2004.rtf
156. Uchwała Nr XVI/156/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Uchwała Nr XVI-156-2004.rtf
157. Uchwała Nr XVI/157/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gmine Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XVI-157-2004.rtf
158. Uchwała Nr XVI/158/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie okreslenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i nauczycieli pełnioących inne stanowisko kierownicze Uchwała Nr XVI-158-2004.rtf
159. Uchwała Nr XVI/159/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy za rok 2004 Uchwała nr XVI-159-2004.rtf
160. Uchwała Nr XVI/160/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie sprzedazy w trybie bezprzetargowym nieruchomośći stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki uchwała Nr XVI-160-2004.rtf
161. Uchwała Nr XVI/161/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XVI-161-2004.rtf
162. Uchwała Nr XVI/162/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie opracowania programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami Uchwała Nr XVI-162-2004.rtf
163. Uchwała Nr XVII/163/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych Uchwała Nr XVII-163-2004.rtf
164. Uchwała Nr XVII/164/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała nr XVII-164-2004.rtf
165. Uchwała Nr XVII/165/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała Nr XVII-165-2004.rtf
166. Uchwała Nr XVII/166/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy uchwała nr XVII-166-2004.rtf
167. Uchwała Nr XVII/167/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XVII-167-2004.rtf
168. Uchwała Nr XVII/168/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004uchwała Nr XVII-168-2004.rtf
169. Uchwała Nr XVII/169/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Dobrzen Wielki Uchwała Nr XVII-169-2004.rtf
170. Uchwała Nr XVII/170/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie przystapienia do projektu "eurząd dla mieszkańców opolszczyzny"Uchwała Nr XVII-170-2004.rtf
171. Uchwała Nr XVII/171/2004 z dnia 27.05.2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr XVII-171-2004.rtf
172. Uchwała Nr XVII/172/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie gminy Dobrzeń Wielki w ramach procedury repatriacyjnej czteroosobowej rodziny polskiego pochodzenia Uchwała Nr XVII-172-2004.rtf
173. Uchwała Nr XVII/173/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników niepedagogicznych i uzgodnienia wartości jednego punktu. Uchwała Nr XVII-173-2004.rtf
174. Uchwała Nr XVII/174/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie zakresu i formy informacji o prebiegu wykonania budzetu za I półrocze Uchwała Nr XVII-174-2004.rtf
175. Uchwała Nr XVIII/175/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XVIII-175-2004.rtf
176. Uchwała Nr XVIII/176/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XVIII-176-2004.rtf
177. Uchwała Nr XVIII/177/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XVIII-177-2004.rtf
178. Uchwała Nr XVIII/178/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała NR XVIII-178-2004.rtf
179. Uchwała Nr XVIII/179/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XVIII-179-2004.rtf
180. Uchwała Nr XVIII/180/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XVIII-180-2004.rtf
181. Uchwała Nr XVIII/181/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XVIII-181-2004.rtf
182. Uchwała Nr XVIII/182/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004 uchwała Nr XVIII-182-2004.rtf
183. Uchwała Nr XVIII/183/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych uchwała Nr XVIII-183-2004.rtf
184. Uchwała Nr XVIII/184/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr XVIII-184-2004.rtf
185. Uchwała Nr XVIII/185/2004 z dnia 01.07.2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr XVIII-185-2004.rtf
186. Uchwała Nr XVIII/186/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew Uchwała Nr XVIII-186-2004.rtf
187. Uchwała Nr XVIII/187/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych uchwała Nr XVIII-187-2004.rtf
188. Uchwała Nr XIX/188/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie załozenia i prowadzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim Uchwała Nr XIX-188-2004.rtf
189. Uchwała Nr XIX/189/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie załozenia i prowadzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim _zalacznik397
190. Uchwała Nr XIX/190/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie zmiany aktu o utworzeniu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Uchwała nr XIX-190-2004.rtf
191. Uchwała Nr XIX/191/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr XIX-191-2004.rtf
192. Uchwała Nr XIX/192/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004 Uchwała Nr XIX-192-2004.rtf
193. Uchwała Nr XIX/193/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Weilki Uchwała Nr XIX-193-2004.rtf
194. Uchwała Nr XIX/194/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Weilki Uchwała Nr XIX-194-2004.rtf
195. Uchwała Nr XIX/195/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Weilki Uchwała Nr XIX-195-2004.rtf
196. Uchwała Nr XIX/196/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Weilki Uchwała Nr XIX-196-2004.rtf
197. Uchwała Nr XX/197/2004 z dnia 30.09.2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany okreslenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole Uchwała Nr XX-197-2004.rtf
198. Uchwała Nr XX/198/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim _zalacznik406
199. Uchwała Nr XX/199/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XX-199-2004.rtf
200. Uchwała Nr XX/200/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XX-200-2004.rtf
201. Uchwała Nr XX/201/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XX-201-2004.rtf
202. Uchwała Nr XX/202/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XX-202-2004.rtf
203. Uchwała Nr XX/203/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XX-203-2004.rtf
204. Uchwała Nr XX/204/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XX-204-2004.rtf
205. Uchwała Nr XX/205/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie zamiany gruntów Uchwała Nr XX-205-2004.rtf
207. Uchwała Nr XX/207/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XX-207-2004.rtf
208. Uchwała Nr XX/208/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XX-208-2004.rtf
209. Uchwała Nr XX/209/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004 uchwała Nr XX-209-2004.rtf
210. Uchwała Nr XXI/210/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego "Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s w Kup" w jednostke budżetową gminy Uchwała Nr XXI-210-204.rtf
211. Uchwała Nr XXI/211/2004 z dnia 27.10.2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wilekim i nadania statutu tej jednostce Uchwała Nr XXI-211-2004.rtf
212. Uchwała Nr XXI/212/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXI-212-2004.rtf
213. Uchwała Nr XVIII/213/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XVIII-213-2004.rtf
214. Uchwała Nr XXI/214/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXI-214-2004.rtf
215. Uchwała Nr XXI/215/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXI-215-2004.rtf
216. Uchwała Nr XXI/216/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004 Uchwała Nr XXI-216-2004.rtf
217. Uchwała Nr XXI/217/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach Uchwała Nr XXI-217-2004.rtf
218. Uchwała Nr XXI/218/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie określenia wzorów na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny uchwała Nr XXI-218-2004.rtf
219. Uchwała Nr XXI/219/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie podatku rolnego Uchwała Nr XXI-219-2004.rtf
220. Uchwała Nr XXI/220/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umozliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XXI-220-2004.rtf
221. Uchwała Nr XXI/221/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie wysokości i podziału specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowowcze oraz ustalenia kyteriów i trybu przyznawania nagród organu prowadzącego szkoły i dytektora szkoły zatrudnionych w szkołach i przedszkolach gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXI-221-200.rtf
222. Uchwała Nr XXII/222/2004 z dnia 13.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXII-222-2004.rtf
223. Uchwała Nr XXII/223/2004 z dnia 13.12.2004r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2005 Uchwała Nr XXII-223-2004.rtf
224. Uchwała Nr XXII/224/2004 z dnia 13.12.2004r. w sprawie wystapienia gminy z Międzygminnego Związku "Trias Opolski" Uchwała Nr XXII-224-2004.rtf
225. Uchwała Nr XXII/225/2004 z dnia 13.12.2004r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wilekim Uchwała Nr XXII-225-2004.rtf
226. Uchwała Nr XXII/226/2004 z dnia 13.12.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004 Uchwała Nr XXII-226-2004.rtf
227. Uchwała Nr XXII/227/2004 z dnia 13.12.2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników oraz uzgodnienia wartości jednego punkta Uchwała Nr XXII-227-2004.rtf
228. Uchwała Nr XXII/228/2004 z dnia 13.12.2004r. w sprawie okreslenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach Uchwała Nr XXII-228-2004.rtf
229. Uchwała Nr XXII/229/2004 z dnia 13.12.2004r. w sprawie okreslenia wzory deklaracji na podatek od nieruchomości Uchwała Nr XXII-229-2004.rtf
230. Uchwała Nr XXII/230/2004 z dnia 13.12.2004r. w sprawie stanowiska dotyczącego konieczności budowy zbiornika przeciwpowodziowego "Racibórz Dolny" Uchwała Nr XXII-230-2004.rtf
232. Uchwała Nr XXIII/232/2004 z dnia 30.12.2004r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych Uchwała Nr XXIII-232-2004.rtf

ROK 2005

 233. Uchwała Nr XXIV/233/2005 z dnia 10.02.2005r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budowy drogi uzytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy gminy DObrzeń Wielki Uchwała Nr XXIV-233-2005.rtf Zal1 do Uchwały Nr XXIV-233-2005.jpg
234. Uchwała Nr XXIV/234/2005 z dnia 10.02.2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała Nr XXIV-234-2005.rtf
235. Uchwała Nr XXIV/235/2005 z dnia 10.02.2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała Nr XXIV-235-2005.rtf
236. Uchwała Nr XXIV/236/2005 z dnia 10.02.2005r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Integracji i polityki Społecznej na lata 2005-2015 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 Uchwała Nr XXIV-236-2005.rtf
237. Uchwała Nr XXIV/237/2005 z dnia 10.02.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXIV-237-2005.rtf zal1 do Uchwały Nr XXVI-237.jpg Zal2 do Uchwały Nr XXIV-237.jpg
238. Uchwała Nr XXIV/238/2005 z dnia 10.02.2005r. w sprawie ustalenia nazw ulic Uchwała Nr XXIV-238-2005.rtf
239. Uchwała Nr XXIV/239/2005 z dnia 10.02.2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2005 Uchwała Nr XXIV-239-2005.rtf
240. Uchwała Nr XXIV/240/2005 z dnia 10.02.2005r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej wieloletniego programu inwestycyjnego dla gminy Dobrzen Wielki Uchwała Nr XXIV-240-2005.rtf Zal nr 1 do uchwały XXIV-240--2005.jpg
241. Uchwała Nr XXV/241/2005 z dnia 17.03.2005r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Świerklach Uchwała Nr XXV-241-2005.rtf
242. Uchwała Nr XXV/242/2005 z dnia 17.03.2005r. w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Świerklach Uchwała Nr XXV-242-2005.rtf
243. Uchwała Nr XXV/243/2005 z dnia 17.03.2005r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chróścicach Uchwała Nr XXV-243-2005.rtf
244. Uchwała Nr XXV/244/2005 z dnia 17.03.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXV-244-2005.rtf
245. Uchwała Nr XXV/245/2005 z dnia 17.03.2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrn Wielki Uchwała Nr XXV-245-2005.rtf
246. Uchwała Nr XXV/246/2005 z dnia 17.03.2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XXV-246-2005.rtf
247. Uchwała Nr XXV/247/2005 z dnia 17.03.2005r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Uchwała Nr XXV-247-2005.rtf
248. Uchwała Nr XXV/248/2005 z dnia 17.03.2005r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XXV-248-2005.rtf
249. Uchwała Nr XXVI/249/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2004 Uchwała Nr XXVI-249-2005.rtf
250. Uchwała Nr XXVI/250/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXVI-250-2005.rtf
251. Uchwała Nr XXVI/251/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola Uchwała Nr XXVI-251-2005.rtf
252. Uchwała Nr XXVI/252/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVI-252-2005.rtf
253. Uchwała Nr XXVI/253/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVI-253-2005.rtf
254. Uchwała Nr XXVI/254/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVI-254-2005.rtf
255. Uchwała Nr XXVI/255/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVI-255-2005.rtf
256. Uchwała Nr XXVI/256/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVI-256-2005.rtf
257. Uchwała Nr XXVI/257/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie zamiany gruntów Uchwała Nr XXVI-257-2005.rtf
258. Uchwała Nr XXVI/258/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVI-258-2005.rtf
259. Uchwała Nr XXVI/259/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie zgłoszenia kandydata Aleksandry Sędkowskiej na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwała Nr XXVI-259-2005.rtf
260. Uchwała Nr XXVII/260/2005 z dnia 19.05.2005r. w sprawie wyboru Wójta Gminy Dobrzen Wielki Uchwała Nr XXVII-260-2005.rtf
261. Uchwała Nr XXVII/261/2005 z dnia 19.05.2005r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Uchwała Nr XXVII-261-2005.rtf
262. Uchwała Nr XXVII/262/2005 z dnia 19.05.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXVII-262-2005.rtf zal nr 1 do Uchwały Nr XXVII-262-2005.jpg
263. Uchwała Nr XXVII/263/2005 z dnia 19.05.2005r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2004 Uchwała Nr XXVII-263-2005.rtfs
264. Uchwała Nr XXVIII/264/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie przystąpienia do sporzadząnia miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy na przebiegu drogi wojewódzkiej we wsi Czarnowąsy i Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XXVIII-264-2005.rtf
265. Uchwała Nr XXVIII/265/2005 z dnia 30.06.2005r. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XXVIII-265-2005.rtf
266. Uchwała Nr XXVIII/266/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXVIII-266-2005.rtf Zal nr 1 do uchwały Nr XXVIII-266-2005jpg.jpg
267. Uchwała Nr XXVIII/267/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania dotacji Uchwała Nr XXVIII-267-2005.rtf
268. Uchwała Nr XXVIII/268/2005 z dnia 30.06.2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XXVIII-268-2005.rtf
269. Uchwała Nr XXVIII/269/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników niepedagogicznych i uzgodnienia wartości jednego punkta Uchwała Nr XXVIII-269-2005.rtf
270. Uchwała Nr XXVIII/270/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVIII-270-2005.rtf
271. Uchwała Nr XXVIII/271/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVIII-271-2005.rtf
272. Uchwała Nr XXVIII/272/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVIII-272-2005.rtf
273. Uchwała Nr XXVIII/273/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVIII-273-2005.rtf
274. Uchwała Nr XXVIII/274/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XXVIII-274-2005.rtf Zal Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII-274-2005.jpg
275. Uchwała Nr XXVIII/275/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XXVIII-275-2005.rtf
276. Uchwała Nr XXVIII/276/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 r. Uchwała Nr XXVIII-276-2005.rtf
277. Uchwała Nr XXVIII/277/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r. Uchwała Nr XXVIII-277-2005.rtf
278. Uchwała Nr XXIX/278/2005 z dnia 27.07.2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnowąsy Uchwała nr XXIX-278-2005.rtf Zal Nr 1 do Uchwały XXIX-278-2005.jpg
279. Uchwała Nr XXIX/279/2005 z dnia 27.07.2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dobrzeń Mały, Brzezie i Borki oraz dla terenów uzytków rolnych we wsi Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały uchwała Nr XXIX-279-2005.rtf
280. Uchwała Nr XXIX/280/2005 z dnia 27.07.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXIX-280-2005.rtf 
281. Uchwała Nr XXIX/281/2005 z dnia 27.07.2005r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru Uchwała nr XXiX-281-2005.rtf
282. Uchwała Nr XXIX/282/2005 z dnia 27.07.2005r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością gminy Dobrzeń Wielki uchwała nr XXIX-282-2005.rtf
283. Uchwała Nr XXIX/283/2005 z dnia 27.07.2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy uchwała Nr XXIX-283-2005.rtf
284. Uchwała Nr XXIX/284/2005 z dnia 27.07.2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XXIX-284-2005.rtf
285. Uchwała Nr XXIX/285/2005 z dnia 27.07.2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników niepedagogicznych i uzgodnienia wartości jednego punktu Uchwała Nr XXIX-285-2005.rtf
286. Uchwała Nr XXX/286/2005 z dnia 15.09.2005r. w sprawie skargi Pani Marty Sonsalla Uchwała Nr XXX-286-2005.rtf
287. Uchwała Nr XXX/287/2005 z dnia 15.09.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXX-287-2005.rtf
288. Uchwała Nr XXX/288/2005 z dnia 15.09.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy uchwała Nr XXX-288-2005.rtf
289. Uchwała Nr XXX/289/2005 z dnia 15.09.2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XXX-289-2005.rtf
290. Uchwała Nr XXX/290/2005 z dnia 15.09.2005r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki" Uchwała Nr XXX-290-2005.rtf
291. Uchwała Nr XXXI/291/2005 z dnia 20.10.2005r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2006 Uchwała Nr XXXI-291-2005.rtf
292. Uchwała Nr XXXI/292/2005 z dnia 20.10.2005r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 01.12.2005r, do 30.11.2006r. Uchwała Nr XXXI-292-2005.rtf
293. Uchwała Nr XXXI/293/2005 z dnia 20.10.2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie gminy Dobrzeń Wielki na rok 2006 Uchwała Nr XXXI-293-2005.rtf
294. Uchwała Nr XXXI/294/2005 z dnia 20.10.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2005 Uchwała Nr XXXI-294-2005.rtf
295. Uchwała Nr XXXI/295/2005 z dnia 20.10.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXXI-295-2005.rtf
296. Uchwała Nr XXXI/296/2005 z dnia 20.10.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXXI-296-2005.rtf
297. Uchwała Nr XXXI/297/2005 z dnia 20.10.2005r. w sprawie zamiany gruntów Uchwała Nr XXXI-297-2005.rtf
298. Uchwała Nr XXXII/298/2005 z dnia 24.11.2005r. w sprawie dokonania zamian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXXII-298-2005.rtf
299. Uchwała Nr XXXIII/299/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Ochrony Środowiska" Uchwała Nr XXXIII-299-2005.rtf
300. Uchwała Nr XXXIII/300/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 uchwałabudżetowa2006.doc
301. Uchwała Nr XXXIII/301/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXXIII-301-2005.rtf
302. Uchwała Nr XXXIII/302/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad ponoszenia o zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu Uchwała nr XXXIII-302-2005.rtf
303. Uchwała Nr XXXIII/303/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie gminy Dobrzeń Wielki na rok 2006 Uchwała Nr XXXIII-303-2005.rtf
304. Uchwała Nr XXXIII/304/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXXIII-304-2005.rtf
305. Uchwała Nr XXXIII/305/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXXIII-305-2005.rtf
306. Uchwała Nr XXXIII/306/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała Nr XXXIII-306-2005.rtf
307. Uchwała Nr XXXIII/307/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminy Uchwała Nr XXXIII-307-2005.rtf
308. Uchwała Nr XXXIII/308/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXXIII-308-2005.rtf
309. Uchwała Nr XXXIV/309/2005 z dnia 29.12.2005r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków systemem kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na rok 2006 Uchwała Nr XXXIV-309-2005.rtf
310. Uchwała Nr XXXIV/310/2005 z dnia 29.12.2005r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków systemem kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na rok 2006 Uchwała Nr XXXIV-310-2005.rtf
311. Uchwała Nr XXXIV/311/2005 z dnia 29.12.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXXIV-311-2005.rtf

 

informację wytworzył(a): Izabela Kołodziej
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: 16 maj 2006r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2805  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 5337

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodano uchwały 301-311/2005
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31