Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2014-11-28 12:11:58, dokument aktualny]


1. Uchwała Nr I/1/2006 z dnia 27.11.2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego rady Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr I-1-2006.doc
2. Uchwała Nr I/2/2006 z dnia 27.11.2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr I-2-2006.doc
3. Uchwała Nr I/3/2006 z dnia 27.11.2006. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Uchwała Nr I-3-2006.doc
4. Uchwała Nr I/4/2006 z dnia 27.11.2006r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr I-4-2006.doc
5. Uchwała Nr I/5/2006 z dnia 27.11.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006 Uchwała Nr I-5-2006.doc
6. Uchwała Nr II/6/2006 z dnia 5.12.2006r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała Nr II-6-2006.doc
7. Uchwała Nr II/7/2006 z dnia 5.12.2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr II-7-2006.doc
8. Uchwała Nr II/8/2006 z dnia 5.12.2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała Nr II-8-2006.pdf
9. Uchwała Nr III/9/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr III-9-2006.pdf
10. Uchwała Nr III/10/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie wyboru osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Związku Gmin "Dolna Mała Panew" z ramienia Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr III-10-2006.pdf
11. Uchwała Nr III/11/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Dobrzeń Wielki do Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego Uchwała Nr III-11-2006.pdf
12. Uchwała Nr III/12/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006 Uchwała Nr III-12-2006.pdf
13. Uchwała Nr III/13/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki Uchwała Nr III-13-2006.pdf Załącznik do Uchwały Nr III-13-2006.pdf
14. Uchwała Nr III/14/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie zmiany składów osobowych komisji Rady Gminy Dobrzen Wielki Uchwała Nr III-14-2006.pdf
15. Uchwała Nr IV/15/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok Uchwała Nr IV-15-2007.pdf Załączniki do Uchwały Nr IV-15-2007.pdf
16. Uchwała Nr IV/16/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała Nr IV-16-2007.pdf
17. Uchwała Nr IV/17/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała Nr IV-17-2007.pdf
18. Uchwała Nr IV/18/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie nabycia użytkowania wieczystego na rzecz gminy Uchwała Nr IV-18-2007.pdf
19. Uchwała Nr IV/19/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie nabycia na własność gminy Uchwała Nr IV-19-2007.pdf
20. Uchwała Nr IV/20/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr IV-20-2007.pdf
21. Uchwała Nr IV/21/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr IV-21-2007.pdf
22. Uchwała Nr IV/22/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała Nr IV-22-2007.pdf
23. Uchwała Nr IV/23/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała Nr IV-23-2007.pdf
24. Uchwała Nr V/24/2007 z dnia 01.03.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała Nr V-24-2007.pdf
25. Uchwała Nr V/25/2007 z dnia 01.03.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzanowice Uchwała Nr V-25-2007.pdf Załącznik do Uchwały Nr V-25-2007.pdf
26. Uchwała nr VI/26/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała Nr VI-26-2007.pdf
27. Uchwała nr VI/27/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie nabycia na własność gminy Uchwała Nr VI-27-2007.pdf
28. Uchwała nr VI/28/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie nabycia na własność gminy Uchwała Nr VI-28-2007.pdf
29. Uchwała nr VI/29/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie nabycia użytkowania wieczystego na rzecz gminy Uchwała nr VI-29-2007.pdf
30. Uchwała nr VI/30/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie uchylenia uchwały Uchwała Nr VI-30-2007.pdf
31. Uchwała nr VI/31/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie przyjęcia pomnika na własność gminy Uchwała Nr VI-31-2007.pdf
32. Uchwała nr VI/32/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, przyznania zwolnień od realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr VI-32-2007.pdf
33. Uchwała nr VI/33/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych Uchwała Nr VI-33-2007.pdf
34. Uchwała nr VI/34/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie likwidacji jednostki gminnej noszącej nazwę Stołówka Międzyszkolna w Dobrzeniu Wielkim Uchwała Nr VI-34-2007.pdf
35. Uchwała nr VI/35/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek działających w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr VI-35-2007.pdf
36. Uchwała nr VI/36/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie zadan finansowania dojazdów uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez gminę Uchwała Nr VI-36-2007.pdf
37. Uchwała nr VII/37/2007 z dnia 12.04.2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Uchwała Nr VII-37-2007.pdf
38. Uchwała nr VII/38/2007 z dnia 12.04.2007r. w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2007 Uchwała Nr VII-38-2007.pdf
39. Uchwała nr VII/39/2007 z dnia 12.04.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała Nr VII-39-2007.pdf
40. Uchwała nr VII/40/2007 z dnia 12.04.2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr VII-40-2007.pdf
41. Uchwała nr VII/41/2007 z dnia 12.04.2007r. w sprawie zmiany składów osobowych komisji Rady Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr VII-41-2007.pdf    
42. Uchwała nr VIII/42/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2006 Uchwała nr VIII-42-2007.pdf
43. Uchwała nr VIII/43/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 Uchwała Nr VIII-43-2007.pdf
44. Uchwała nr VIII/44/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżeie gminy na rok 2007 Uchwała Nr VIII-44-2007.pdf
45. Uchwała nr VIII/45/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr VIII-45-2007.pdf
46. Uchwała nr VIII/46/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr VIII-46-2007.pdf
47. Uchwała nr VIII/47/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie nabycia nieruchomosci na własność gminy Uchwała Nr VIII-47-2007.pdf
48. Uchwała nr VIII/48/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Uchwała Nr VIII-48-2007.pdf
49. Uchwała nr VIII/49/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr VIII-49-2007.pdf
50. Uchwała nr VIII/50/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr VIII--50-2007.pdf
51. Uchwała nr VIII/51/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała Nr VIII-51-2007.pdf
52. Uchwała nr IX/52/2007 z dnia 31.05.2007r. w sprawie dokonania budżecie gminy na rok 2007 Uchwała Nr IX-52-2007.pdf
53. Uchwała nr IX/53/2007 z dnia 31.05.2007r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych Uchwała nr IX-53-2007.pdf Załącznik do uchwały nr IX-53-2007.pdf
54.  Uchwała nr IX/54/2007 z dnia 31.05.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr IX-54-2007.pdf Załącznik do Uchwały Nr IX-54-2007.pdf
55.  Uchwała nr IX/55/2007 z dnia 31.05.2007r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania Uchwała Nr IX-55-2007.pdf
56.  Uchwała nr IX/56/2007 z dnia 31.05.2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiary zajęć innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr IX-56-2007.pdf
57.  Uchwała nr IX/57/2007 z dnia 31.05.2007r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr IX-57-2007.pdf
58.  Uchwała nr IX/58/2007 z dnia 31.05.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2006 Uchwała Nr IX-58-2007.pdf
59. Uchwała nr X/59/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki Uchwała nr X-59-2007.pdf
60. Uchwała nr X/60/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowych wsi Krzanowice Uchwała nr X-60-2007.pdf
61. Uchwała nr X/61/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała nr X-61-2007.pdf
62. Uchwała nr X/62/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki Uchwała nr X-62-2007.pdf
63. Uchwała nr X/63/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr X-63-2007.pdf
64. Uchwała nr X/64/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr X-64-2007.pdf
65. Uchwała nr X/65/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr X-65-2007.pdf
66.Uchwała nr X/66/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr X-66-2007.pdf
67. Uchwała nr X/67/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie zamiany gruntów Uchwała nr X-67-2007.pdf
68. Uchwała nr X/68/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr X-68-2007.pdf
69. Uchwała nr X/69/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr X-69-2007.pdf
70.Uchwała nr X/70/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki przedszkoli Uchwała nr X-70-2007.pdf
71. Uchwała nr X/71/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charaktarze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr X-71-2007.pdf
72. Uchwała nr X/72/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr X-72-2007.pdf
73.  Uchwała nr X/73/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr X-73-2007.pdf
74.  Uchwała nr X/74/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr X-74-2007.pdf
75.  Uchwała nr X/75/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2008-2011 Uchwała nr X-75-2007.pdf
76.  Uchwała nr X/76/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr X-76-2007.pdf
77. Uchwała nr XI/77/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki" Uchwała nr XI-77-2007.pdf
78. Uchwała nr XI/78/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała nr XI-78-2007.pdf
79. Uchwała nr XI/79/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Uchwała nr XI-79-2007.pdf
80. Uchwała nr XI/80/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowącej własność gminy Uchwała nr XI-80-2007.pdf
81. Uchwała nr XI/81/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XI-81-2007.pdf
82. Uchwała nr XI/82/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowącej własność gminy Uchwała nr XI-82-2007.pdf
83. Uchwała nr XI/83/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XI-83-2007.pdf
84. Uchwała nr XI/84/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XI-84-2007.pdf
85. Uchwała nr XI/85/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XI-85-2007.pdf
86. Uchwała nr XII/86/2007 z dnia 13.09.2007r. w sprawie utworzenia dodatkowych, odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 Uchwała nr XII-86-2007.pdf
87. Uchwała nr XIII/87/2007 z dnia 27.09.2007r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Gminy Dobrzen Wielki Ireny Weber Uchwała nr XIII-87-2007.pdf
88. Uchwała nr XIII/88/2007 z dnia 27.09.2007r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Opole w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Uchwała nr XIII-88-2007.pdf
89. Uchwała nr XIII/89/2007 z dnia 27.09.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała nr XIII-89-2007.pdf
90. Uchwała nr XIII/90/2007 z dnia 27.09.2007r. w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki Uchwała nr XIII-90-2007.pdf
91. Uchwała nr XIII/91/2007 z dnia 27.09.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XIII-91-2007.pdf
92. Uchwała nr XIII/92/2007 z dnia 27.09.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XIII-92-2007.pdf
93. Uchwała nr XIII/93/2007 z dnia 27.09.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XIII-93-2007.pdf
94. Uchwała nr XIV/94/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opolu na kadencję w latach 2008-2011 Uchwała nr XIV-94-2007.pdf
95. Uchwała nr XIV/95/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Chróścicach Uchwała nr XIV-95-2007.pdf
96. Uchwała nr XIV/96/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczej zabudowy produkcyjnej we wsi Świerkle wraz z terenami infrastruktury towarzyszącej Uchwała nr XIV-96-2007.pdf
97. Uchwała nr XIV/97/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego  programu opieki nad zabytkami Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2007-2010 Uchwała nr XIV-97-2007.pdf
98. Uchwała nr XIV/98/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała nr XIV-98-2007.pdf
99. Uchwała nr XIV/99/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała nr XIV-99-2007.pdf
100. Uchwała nr XIV/100/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XIV-100-2007.pdf
101. Uchwała nr XIV/101/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XIV-101-2007.pdf
102. Uchwała nr XV/102/2007 z dnia 29.11.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała nr XV-102-2007.pdf
103. Uchwała nr XV/103/2007 z dnia 29.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 Uchwała nr XV-103-2007.pdf
104. Uchwała nr XV/104/2007 z dnia 29.11.2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2007r. Uchwała nr XV-104-2007.pdf
105. Uchwała nr XV/105/2007 z dnia 29.11.2007r. w spraiwe rozliczenia i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych Uchwała nr XV-105-2007.pdf
106. Uchwała nr XV/106/2007 z dnia 29.11.2007r. w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wyplacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiqgnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkolach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2008 Uchwała nr XV-106-2007.pdf
107. Uchwała nr XV/107/2007 z dnia 29.11.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XV-107-2007.pdf
108. Uchwała nr XV/108/2007 z dnia 29.11.2007r. w sprawie złożenia oświadczeń lustracyjnych przez Sekretarza i Skarbnika Gminy Uchwała nr XV-108-2007.pdf
109. Uchwała nr XV/109/2007 z dnia 29.11.2007r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XV-109-2007.pdf
110. Uchwała nr XVI/110/2007 z dnia 27.12.2007r. w spawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała nr XVI-110-2007.pdf
111. Uchwała nr XVI/111/2007 z dnia 27.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok Uchwała nr XVI-111-2007.pdf
112. Uchwała nr XVI/112/2007 z dnia 27.12.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XVI-112-2007.pdf
113. Uchwała nr XVII/113/2008 z dnia 14.02.2008r. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niektórych gminnych jednostek organizacyjnych oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania Uchwała nr XVII-113-2008.pdf
114. Uchwała nr XVII/114/2008 z dnia 14.02.2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XVII-114-2008.pdf
115. Uchwała nr XVII/115/2008 z dnia 14.02.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Uchwała nr XVII-115-2008.pdf
116. Uchwała nr XVII/116/2008 z dnia 14.02.2008r. w sprawie zmiany składów osobowych komisji Rady Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XVII-116-2008.pdf
117. Uchwała nr XVII/117/2008 z dnia 14.02.2008r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XVII-117-2008.pdf
118. Uchwała nr XVIII/118/2008 z dnia 27.03.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/320/2006 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzanowice Uchwała nr XVIII-118-2008.pdf
119. Uchwała nr XVIII/119/2008 z dnia 27.03.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Uchwała nr XVIII-119-2008.pdf
120. Uchwała nr XVIII/120/2008 z dnia 27.03.2008r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Uchwała nr XVIII-120-2008.pdf
121. Uchwała nr XVIII/121/2008 z dnia 27.03.2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XVIII-121-2008.pdf
122. Uchwała nr XVIII/122/2008 z dnia 27.03.2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki Uchwała nr XVIII-122-2008.pdf
123. Uchwała nr XVIII/123/2008 z dnia 27.03.2008r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania Uchwała nr XVIII-123-2008.pdf
124. Uchwała nr XVIII/124/2008 z dnia 27.03.2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet przysługujących radnym Uchwała nr XVIII-124-2008.pdf
125. Uchwała nr XIX/125/2008 z dnia 24.04.2008r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2007 Uchwała nr XIX-125-2008.pdf
126. Uchwała nr XIX/126/2008 z dnia 24.04.2008r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 Uchwała nr XIX-126-2008.pdf
127. Uchwała nr XIX/127/2008 z dnia 24.04.2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XIX-127-2008.pdf
128. Uchwała nr XIX/128/2008 z dnia 24.04.2008r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Uchwała nr XIX-128-2008.pdf
129. Uchwała nr XIX/129/2008 z dnia 24.04.2008r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Uchwała nr XIX-129-2008.pdf
130. Uchwała nr XX/130/2008 z dnia 29.05.2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2007 Uchwała nr XX-130-2008.pdf
131. Uchwała nr XX/131/2008 z dnia 29.05.2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XX-131-2008.pdf
132. Uchwała nr XX/132/2008 z dnia 29.05.2008r. w sprawie zmiany nazwy szkoły Uchwała nr XX-132-2008.pdf
133. Uchwała nr XX/133/2008 z dnia 29.05.2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim Uchwała nr XX-133-2008.pdf
134. Uchwała nr XX/134/2008 z dnia 29.05.2008r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XX-134-2008.pdf
135. Uchwała nr XX/135/2008 z dnia 29.05.2008r. w sprawie uchylenia uchwały i wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej Uchwała nr XX-135-2008.pdf
136. Uchwała nr XX/136/2008 z dnia 29.05.2008r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XX-136-2008.pdf
137. Uchwała nr XX/137/2008 z dnia 29.05.2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XX-137-2008.pdf
138. Uchwała nr XXI/138/2008 z dnia 03.07.2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XXI-138-2008.pdf
139. Uchwała nr XXI/139/2008 z dnia 03.07.2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Uchwała nr XXI-139-2008.pdf
140. Uchwała nr XXI/140/2008 z dnia 03.07.2008r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXI-140-2008.pdf
141. Uchwała nr XXI/141/2008 z dnia 03.07.2008r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXI-141-2008.pdf
142. Uchwała nr XXI/142/2008 z dnia 03.07.2008r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXI-142-2008.pdf
143. Uchwała nr XXI/143/2008 z dnia 03.07.2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników oraz uzgodnienia wartości jednego punktu Uchwała nr XXI-143-2008.pdf
144. Uchwała nr XXI/144/2008 z dnia 03.07.2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Dobrzeń Wielki do realizacji projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uchwała nr XXI-144-2008.pdf
145. Uchwała nr XXI/145/2008 z dnia 03.07.2008r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktów gry na automatach o nieskich wygranych Uchwała nr XXI-145-2008.pdf
146. Uchwała nr XXII/146/2008 z dnia 17.07.2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XXII-146-2008.pdf
147. Uchwała nr XXIII/147/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XXIII-147-2008.pdf
148. Uchwała nr XXIII/148/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletnim programie inwestycyjnym Uchwała nr XXIII-148-2008.pdf
149. Uchwała nr XXIII/149/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego umowy dotacji Uchwała nr XXIII-149-2008.pdf
150. Uchwała nr XXIII/150/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uchwała nr XXIII-150-2008.pdf
151. Uchwała nr XXIII/151/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXIII-151-2008.pdf
152. Uchwała nr XXIII/152/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów Uchwała nr XXIII-152-2008.pdf
153. Uchwała nr XXIII/153/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXIII-153-2008.pdf
154. Uchwała nr XXIII/154/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XXIII-154-2008.pdf
155. Uchwała nr XXIII/155/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XXIII-155-2008.pdf
156. Uchwała nr XXIII/156/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XXIII-156-2008.pdf
157. Uchwała nr XXIV/157/2008 z dnia 26.09.2008r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup Uchwała nr XXIV-157-2008.pdf
158. Uchwała nr XXIV/158/2008 z dnia 26.09.2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XXIV-158-2008.pdf
159. Uchwała nr XXIV/159/2008 z dnia 26.09.2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych Uchwała nr XXIV-159-2008.pdf
160.  Uchwała nr XXIV/160/2008 z dnia 26.09.2008r  w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktów gry na automatach o nieskich wygranych Uchwała nr XXIV-160-2008.pdf
161. Uchwała nr XXIV/161/2008 z dnia 26.09.2008r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Uchwała nr XXIV-161-2008.pdf
162. Uchwała nr XXIV/162/2008 z dnia 26.09.2008r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletnim programie inwestycyjnym Uchwała nr XXIV-162-2008.pdf
163. Uchwała nr XXV/163/2008 z dnia 30.10.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego Uchwała nr XXV-163-2008.pdf
164. Uchwała nr XXV/164/2008 z dnia 30.10.2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta dla celów wymiaru podatku rolnego Uchwała nr XXV-164-2008.pdf
165. Uchwała nr XXV/165/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 Uchwała nr XXV-165-2008.pdf
166. Uchwała nr XXV/166/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała nr XXV-166-2008.pdf
167. Uchwała nr XXV/167/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XXV-167-2008.pdf
168. Uchwała nr XXV/168/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotnicznych straży pożarnych za udział w działaniu ratownicznym lub szkoleniu Uchwała nr XXV-168-2008.pdf
169.Uchwała nr XXV/169/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XXV-169-2008.pdf
170. Uchwała nr XXV/170/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XXV-170-2008.pdf
171. Uchwała nr XXV/171/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXV-171-2008.pdf
172. Uchwała nr XXV/172/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXV-172-2008.pdf
173. Uchwała nr XXV/173/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXV-173-0008.pdf
174. Uchwała nr XXV/174/2008 z dnia 30.10.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki" Uchwała nr XXV-174-2008.pdf
175.  Uchwała nr XXV/175/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXV-175-2008.pdf
176.  Uchwała nr XXV/176/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXV-176-2008.pdf
177.  Uchwała nr XXV/177/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXV-177-2008.pdf
178. Uchwała nr XXV/178/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXV-178-2008.pdf
179.  Uchwała nr XXV/179/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXV-179-2008.pdf
180.  Uchwała nr XXV/180/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXV-180-2008.pdf
181.  Uchwała nr XXV/181/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXV-181-2008.pdf
182.  Uchwała nr XXV/182/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie zmiany uchwały o wieloletnim programie inwestycyjnym Uchwała nr XXV-182-2008.pdf
183. Uchwała nr XXVI/183/2008 z dnia 20.11.2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Uchwała nr XXVI-183-2008.pdf
184. Uchwała nr XXVII/184/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie złożenia wniosku o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości Uchwała nr XXVII-184-2008.pdf
185. Uchwała nr XXVII/185/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia dodatkowej, tradycyjnej nazwy w języku niemieckim dla miejscowości Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXVII-185-2008.pdf
186. Uchwała nr XXVII/186/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia dodatkowej, tradycyjnej nazwy w języku niemieckim dla miejscowości Czarnowąsy Uchwała nr XXVII-186-2008.pdf
187. Uchwała nr XXVII/187/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia dodatkowej, tradycyjnej nazwy w języku niemieckim dla miejscowości Brzezie Uchwała nr XXVII-187-2008.pdf
188. Uchwała nr XXVII/188/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia dodatkowej, tradycyjnej nazwy w języku niemieckim dla miejscowości Krzanowice Uchwała nr XXVII-188-2008.pdf
189. Uchwała nr XXVII/189/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia dodatkowej, tradycyjnej nazwy w języku niemieckim dla miejscowości Świerkle Uchwała nr XXVII-189-2008.pdf
190. Uchwała nr XXVII/190/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia dodatkowej, tradycyjnej nazwy w języku niemieckim dla miejscowości Chróścice Uchwała nr XXVII-190-2008.pdf
191. Uchwała nr XXVII/191/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia dodatkowej, tradycyjnej nazwy w języku niemieckim dla miejscowości Borki Uchwała nr XXVII-191-2008.pdf
192. Uchwała nr XXVII/192/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia dodatkowej, tradycyjnej nazwy w języku niemieckim dla miejscowości Kup Uchwała nr XXVII-192-2008.pdf
193. Uchwała nr XXVII/193/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia dodatkowej, tradycyjnej nazwy w języku niemieckim dla miejscowości Dobrzeń Mały Uchwała nr XXVII-193-2008.pdf
194. Uchwała nr XXVII/194/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wyplacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiqgnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkolach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2009 Uchwała nr XXVII-194-2008.pdf
195. Uchwała nr XXVII/195/2008z dnia 27.11.2008  w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXVII-195-2008.pdf
196. Uchwała nr XXVII/196/2008z dnia 27.11.2008  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XXVII-196-2008.pdf
197. Uchwała nr XXVII/197/2008z dnia 27.11.2008  w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała nr XXVII-197-2008.pdf
198. Uchwała nr XXVII/198/2008z dnia 27.11.2008  w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXVII-198-2008.pdf

199. Uchwała nr XXVIII/199/2008 z dnia 22.12.2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Uchwała nr XXVIII-199-2008.pdf
200. Uchwała nr XXVIII/200/2008 z dnia 22.12.2008 w sprawie określenia zasad refundacji kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości zabudowanych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXVIII-200-2008.pdf WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.doc
201.Uchwała nr XXVIII/201/2008 z dnia 22.12.2008 w sprawie określenia zasad refundacji kosztów modernizacji ogrzewania na proekologiczne lub budowy proekologicznego ogrzewania Uchwała nr XXVIII-201-2008.pdf WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW MODERNIZACJI-BUDOWY PROEKOLOGICZNEGO OGRZEWANIA.doc
202. Uchwała nr XXVIII/202/2008 z dnia 22.12.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XXVIII-202-2008.pdf
203. Uchwała nr XXIX/203/2009 z dnia 08.01.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczej zabudowy produkcyjnej w Świerklach Uchwała nr XXIX-203-2009.pdf
204. Uchwała nr XXIX/204/2009 z dnia 008.01.2009r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XXIX-204-2009.pdf
205. Uchwała nr XXX/205/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXX-205-2009.pdf Załącznik nr 1 do Uchwały XXX-205-2009.pdf Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX-205-2009.pdf Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX-205-2009.jpg Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXX-205-2009.jpg
206. Uchwała nr XXX/206/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnowąsy Uchwała nr XXX-206-2009.pdf Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX-206-2009 cz1.pdf Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX-206-2009 cz2.pdf
207. Uchwała nr XXX/207/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009 Uchwała nr XXX-207-2009.pdf
208. Uchwała nr XXX/208/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów zakupu urządzeń grzewczych wytwarzających ciepło z energii słonecznej Uchwała nr XXX-208-2009.pdf Wniosek o refundację kosztów zakupu urządzeń grzewczych wytwarzających ciepło z energii słonecznej.doc
209. Uchwała nr XXX/209/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXX-209-2009.pdf
210. Uchwała nr XXX/210/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Chróścice do Programu Odnowa Wsi w województwie opolskim Uchwała nr XXX-210-2009.pdf
211. Uchwała nr XXX/211/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXX-211-2009.pdf
212. Uchwała nr XXX/212/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXX-212-2009.pdf
213. Uchwała nr XXX/213/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXX-213-2009.pdf
214. Uchwała nr XXX/214/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXX-214-2009.pdf
215. Uchwała nr XXX/215/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXX-215-2009.pdf
216. Uchwała nr XXX/216/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXX-216-2009.pdf
217. Uchwała nr XXXI/217/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXXI-217-2009.pdf Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu gminy Dobrzeń Wielki.pdf
218. Uchwała nr XXXI/218/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych Uchwała nr XXXI-218-2009.pdf Załączniki do Regulaminu.pdf
219. Uchwała nr XXXI/219/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 Uchwała nr XXXI-219-2009.pdf Załącznik do Uchwały XXXI-219-2009.pdf
220. Uchwała nr XXXI/220/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie z Miastem Opole porozumienia dotyczącego przejęcia zadania w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych  uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu w stanie nietrzeźwości Uchwała nr XXXI-220-2009.pdf
221. Uchwała nr XXXI/221/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecei gminy na rok 2009 Uchwała nr XXXI-221-2009.pdf
222. Uchwała nr XXXI/222/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Popielów Uchwała nr XXXI-222-2009.pdf
223. Uchwała nr XXXI/223/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Województwa Opolskiego Uchwała nr XXXI-223-2009.pdf
224. Uchwała nr XXXI/224/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2008 Uchwała nr XXXI-224-2009.pdf Załącznik do uchwały XXXI-224-2009.pdf
225. Uchwała nr XXXI/225/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie utworzenia dodatkowych, odrębnych obwodów głosowania
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Uchwała nr XXXI-225-2009.pdf
226. Uchwała nr XXXI/226/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania
w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego Uchwała nr XXXI-226-2009.pdf
227. Uchwała nr XXXI/227/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXI-227-2009.pdf
228. Uchwała nr XXXI/228/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXI-228-2009.pdf
229. Uchwała nr XXXI/229/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Uchwała nr XXXI-229-2009.pdf
230. Uchwała nr XXXI/230/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu Uchwała nr XXXI-230-2009.pdf
231. Uchwała nr XXXI/231/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki Uchwała nr XXXI-231-2009.pdf
232. Uchwała nr XXXI/232/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki Uchwała nr XXXI-232-2009.pdf
233. Uchwała nr XXXII/233/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2008 Uchwała nr XXXII-233-2009.pdf
234. Uchwała nr XXXII/234/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009 Uchwała nr XXXII-234-2009.pdf
235. Uchwała nr XXXII/235/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XXXII-235-2009.pdf
236. Uchwała nr XXXII/236/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XXXII-236-2009.pdf
237. Uchwała nr XXXII/237/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXII-237-2009.pdf
238. Uchwała nr XXXII/238/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXII-238-2009.pdf
239. Uchwała nr XXXII/239/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXII-239-2009.pdf
240. Uchwała nr XXXII/240/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXII-240-2009.pdf
241. Uchwała nr XXXII/241/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXII-241-2009.pdf
242. Uchwała nr XXXII/242/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXII-242-2009.pdf
243. Uchwała nr XXXII/243/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXII-243-2009.pdf
244. Uchwała nr XXXII/244/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie  ustalenia regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wyplacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiqgnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkolach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXXII-244-2009.pdf Załącznik do uchwały nr XXXII-244-2009.pdf
245. Uchwała nr XXXII/245/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXXII-245-2009.pdf
246. Uchwała nr XXXIII/246/2009 z dnia 28.05.2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009 Uchwała nr XXXIII-246-2009.pdf
247. Uchwała nr XXXIII/247/2009 z dnia 28.05.2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu Uchwała nr XXXIII-247-2009.pdf
248. Uchwała nr XXXIII/248/2009 z dnia 28.05.2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu Uchwała nr XXXIII-248-2009.pdf
249. Uchwała nr XXXIII/249/2009 z dnia 28.05.2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu Uchwała nr XXXIII-249-2009.pdf
250. Uchwała nr XXXIII/250/2009 z dnia 28.05.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXIII-250-2009.pdf
251. Uchwała nr XXXIII/251/2009 z dnia 28.05.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowącej własność gminy Uchwała nr XXXIII-251-2009.pdf
252. Uchwała nr XXXIV/252/2009 z dnia 25.06.2009r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Dobrzeń Wielki na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki Uchwała nr XXXIV-252-2009.pdf
253. Uchwała nr XXXV/253/2009 z dnia 09.07.2009r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXXV-253-2009.pdf Załącznik do Uchwały nr XXXV-253-2009.jpg Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV-253-2009.jpg.pdf Załącznik nr 3 do Uchwały XXX-253-2009.pdf
254. Uchwała nr XXXV/254/2009z dnia 09.07.2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dobrzeń Mały, Brzezie i Borki oraz terenów użytków rolnych we wsi Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały Uchwała nr XXXV-254-2009.pdf Załącznik nr 1 do Uchwały XXXV-254-2009.jpg Załącznik nr 2 do Uchwały XXXV-254-2009.jpg Załącznik nr 3 do Uchwały XXXV-254-2009.jpg Załącznik nr 4 do Uchwały XXXV-254-2009.jpg Załącznik nr 5 do Uchwały XXXV-254-2009.jpg
255. Uchwała nr XXXV/255/2009 z dnia 09.07.2009r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kup Uchwała nr XXXV-255-2009.pdf Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV-255-2009.pdf
256. Uchwała nr XXXV/256/2009 z dnia 09.07.2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/218/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych Uchwała nr XXXV-256-2009.pdf
257. Uchwała nr XXXV/257/2009 z dnia 09.07.2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecei gminy na rok 2009 Uchwała nr XXXV-257-2009.pdf
258. Uchwała nr XXXV/258/2009 z dnia 09.07.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXV-258-2009.pdf
259. Uchwała nr XXXVI/259/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/253/2009 z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXXVI-259-2009.pdf
260. Uchwała nr XXXVI/260/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXXVI-260-2009.pdf Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI-260-2009.pdf Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVI-260-2009.pdf Załącznik nr 3 do Uchwały XXXVI-260-2009.pdf
261. Uchwała nr XXXVI/261/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy na przebiegu drogi wojewódzkiej wraz z terenami przyległymi we wsi Czarnowąsy, Borki, Dobrzeń Mały, Brzezie, Dobrzeń Wielki, Kup Uchwała nr XXXVI-261-2009.pdf
262. Uchwała nr XXXVI/262/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie zasad udzielania obniżek godzin i zwolnień nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, a także zasad ewidencjonowania w szkołach innych zajęć i czynności wykonywanych przez nauczycieli w ramach maksymalnie czterdziestogodzinnego wymiaru czasu pracy Uchwała nr XXXVI-262-2009.pdf  Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI-262-2009.pdf UCHWAŁA UNIEWAŻNIONA obowiązująca jest uchwała nr XXXVIII/280/2009 z dnia 22.10.2009r
263. Uchwała nr XXXVI/263/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów Uchwała nr XXXVI-263-2009.pdf Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI-263-2009.pdf Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVI-263-2009.pdf Załącznik nr 3 do Uchwały XXXVI-263-2009.pdf Załącznik nr 4 do Uchwały XXXVI-263-2009.pdf
264. Uchwała nr XXXVI/264/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009 Uchwała nr XXXVI-264-2009.pdf
265. Uchwała nr XXXVI/265/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie przejęcia od Wojewody Opolskiego zadania z zakresu administracji rządowej Uchwała nr XXXVI-265-2009.pdf
266. Uchwała nr XXXVI/266/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie nadania zazwy ulicy Uchwała nr XXXVI-266-2009.pdf
267. Uchwała nr XXXVI/267/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność nieruchomości Uchwała nr XXXVI-267-2009.pdf
268. Uchwała nr XXXVI/268/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność nieruchomości Uchwała nr XXXVI-268-2009.pdf
269. Uchwała nr XXXVI/269/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność nieruchomości Uchwała nr XXXVI-269-2009.pdf
270. Uchwała nr XXXVI/270/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność nieruchomości Uchwała nr XXXVI-270-2009.pdf
271. Uchwała nr XXXVI/271/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XXXVI-271-2009.pdf
272. Uchwała nr XXXVII/272/2009 z dnia 22.09.2009 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu „Remont dróg gminnych nr 102501 i 102510 w m. Kup i Chróścice” Uchwała nr XXXVII-272-2009.pdf
273. Uchwała nr XXXVII/273/2009 z dnia 22.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dalszych działań w celu doprowadzenia do zbudowania na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Aquaparku tj. wodnego obiektu sportowo – rekreacyjnego Uchwała nr XXXVII-273-2009.pdf
274. Uchwała nr XXXVIII/274/2009 z dnia 22.10.2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009 Uchwała Nr XXXVIII-274-2009.pdf Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII-274-2009.pdf
275. Uchwała nr XXXVIII/275/2009 z dnia 22.10.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXXVIII-275-2009.pdf
276. Uchwała nr XXXVIII/276/2009 z dnia 22.10.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXXVIII-276-2009.pdf
277. Uchwała nr XXXVIII/277/2009 z dnia 22.10.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.  Uchwała Nr XXXVIII-277-2009.pdf
278. Uchwała nr XXXVIII/278/2009 z dnia 22.10.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.  Uchwała Nr XXXVIII-278-2009.pdf
279. Uchwała nr XXXVIII/279/2009 z dnia 22.10.2009r.  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy. Uchwała Nr XXXVIII-279-2009.pdf
280. Uchwała nr XXXVIII/280/2009 z dnia 22.10.2009r. w sprawie zasad udzielania obniżek godzin i zwolnień nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, a także zasad ewidencjonowania w szkołach innych zajęć i czynności wykonywanych przez nauczycieli w ramach maksymalnie czterdziestogodzinnego wymiaru czasu pracy Uchwała nr XXXVIII-280-2009.pdf Załącznik do uchwały nr XXXVIII-280-2009.pdf
281. Uchwała nr XXXVIII/281/2009 z dnia 22.10.2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki. Uchwała Nr XXXVIII-281-2009.pdf
282. Uchwała nr XXXVIII/282/2009 z dnia 22.10.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobrzeń Wielki do projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” Uchwała Nr XXXVIII-282-2009.pdf
283. Uchwała nr XXXIX/283/2009 z dnia 18.11.2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009 Uchwała nr XXXIX-283-2009.pdf
284. Uchwała nr XXXIX/284/2009 z dnia 18.11.2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice Uchwała nr XXXIX 284 2009.pdf Zalacznik nr 1 do Uchwały XXXIX-284-2009.pdf
285. Uchwała nr XXXIX/285/2009 z dnia 18.11.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała nr XXXIX-285-2009.pdf
286. Uchwała nr XXXIX/286/2009 z dnia 18.11.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała nr XXXIX-286-2009.pdf
287. Uchwała nr XXXIX/287/2009 z dnia 18.11.2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Uchwała nr XXXIX-287-2009.pdf

288. Uchwała nr XXXIX/288/2009 z dnia 18.11.2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r. Uchwała nr XXXIX-288-2009.pdf
289. Uchwała nr XXXIX/289/2009 z dnia 18.11.2009r.w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r. Uchwała nr XXXIX-289-2009.pdf
290. Uchwała nr XXXIX/290/2009 z dnia 18.11.2009r w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego. Uchwała nr XXXIX-290-2009.pdf
291. Uchwała nr XL/291/2009 z dnia 17.12.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Chróścicach gm. Dobrzeń Wielki Uchwała nr XL-291-2009.pdf Załącznik do uchwały nr XL-291-2009.pdf
292. Uchwała nr XL/292/2009 z dnia 17.12.2009r. w sprawie zmiany uchwały Uchwała nr XL-292-2009.pdf
293. Uchwała nr XL/293/2009 z dnia 17.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok Uchwała nr XL-293-2009.pdf Załączniki do Uchwały Nr XL-293-2009.pdf
294. Uchwała nr XL/294/2009 z dnia 17.12.2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009 Uchwała nr XL-294-2009.pdf
295. Uchwała nr XL/295/2009 z dnia 17.12.2009r. w sprawie zamiany gruntów Uchwała nr XL-295-2009.pdf
296. Uchwała nr XL/296/2009 z dnia 17.12.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała nr XL-296-2009.pdf
297. Uchwała nr XL/297/2009 z dnia 17.12.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości stanowiącej własność gminy w uzytkowanie wieczyste Uchwała nr XL-297-2009.pdf
298. Uchwała nr XLI/298/2010 z dnia 14.01.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała Nr XLI-298-2010.pdf
299. Uchwała nr XLI/299/2010 z dnia 14.01.2010 sprawie udzielenia Powiatowi Opolskiemu pomocy finansowej w formie
dotacji celowej Uchwała nr XLI-299-2010.pdf
300. Uchwała nr XLI/300/2010 z dnia 14.01.2010 o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 2x400 kV + 2x110 kV wraz z pasem technologicznym, relacji Dobrzeń - Wrocław uchwała nr XLI-300-2010.pdf
301. Uchwała nr XLI/301/2010 z dnia 14.01.2010 o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej w Brzeziu Uchwała nr XLI-301-2010.pdf
302. Uchwała nr XLI/302/2010 z dnia 14.01.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  komunikacji drogowej dla realizacji obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich nr 454 i 457oraz mostu na rzece Odrze  w ciągu drogi wojewódzkiej nr  465, wraz z dojazdem Uchwała nr XLI-302-2010.pdf 1.zał. uchw. OBWOD.pdf 2.zał. uchw. OBWOD.pdf 3.zał. uchw. OBWOD.pdf 4.zał. uchw. OBWOD.pdf
303. Uchwała nr XLI/303/2010 z dnia 14.01.2010 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XLI-303-2010.pdf Załącznik do Uchwały nr XLI-303-2010.pdf
304. Uchwała nr XLI/304/2010 z dnia 14.01.2010 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XLI-304-2010.pdf Załącznik do Uchwały nr XLI-304-2010.pdf
305. Uchwała nr XLI/305/2010 z dnia 14.01.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Dobrzeń Wielki, a Gminą Popielów Uchwała nr XLI-305-2010.pdf
306. Uchwała nr XLII/306/2010 z dnia 26.02.2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienia HPV na lata 2010-2013 Uchwała Nr XLII-306-2010.pdf
307. Uchwała nr XLII/307/2010 z dnia 26.02.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała Nr XLII-307-2010.pdf
308. Uchwała nr XLII/308/2010 z dnia 26.02.2010 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Uchwała Nr XLII-308-2010.pdf
309. Uchwała nr XLIII/309/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego w Kup do Zespołu Szkół w Kup oraz zmiany nazwy Zespołu Uchwała Nr XLIII-309-2010.pdf
310. Uchwała nr XLIII/310/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie aktualizacji "Gminnego Programu Ochrony Środowiska" i „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobrzeń Wielki” Uchwała nr XLIII-310-2010.pdf Załącznik nr 1 do uchwały XLIII-310-2010.pdf Załącznik nr 2 do uchwały XLIII-310-2010.pdf
311.  Uchwała nr XLIII/311/2010 z dnia 11.03.2010 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XLIII-311-2010.pdf Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII-311-2010.pdf Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII-311-2010.pdf Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIII-311-2010.pdf
312.  Uchwała nr XLIII/312/2010 z dnia 11.03.2010 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego poanu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobrzeń Wielki Uchwała nr XLIII-312-2010.pdf Załącznik do Uchwały nr XLIII-312-2010.pdf
313.  Uchwała nr XLIII/313/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Uchwała nr XLIII-313-2010.pdf
314. Uchwała nr XLIII/314/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XLIII-314-2010.pdf
315.  Uchwała nr XLIII/315/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała nr XLIII-315-2010.pdf
316.  Uchwała nr XLIII/316/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XLIII-316-2010.pdf załącznik nr1.pdf
317. Uchwała nr XLIII/317/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy. Uchwała nr XLIII-317-2010.pdf
318 Uchwała nr XLIII/318/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy. Uchwała nr XLIII-318-2010.pdf
319. Uchwała nr XLIII/319/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy. Uchwała nr XLIII-319-2010.pdf
320. Uchwała nr XLIII/320/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie zamiany nieruchomości Uchwała nr XLIII-320-2010.pdf
321. Uchwała nr XLIII/321/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy. Uchwała nr XLIII-321-2010.pdf
322. Uchwała nr XLIII/322/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy. Uchwała nr XLIII-322-2010.pdf
323. Uchwała nr XLIII/323/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. Uchwała nr XLIII-323-2010.pdf
324. Uchwała nr XLIII/324/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy. Uchwała nr XLIII-324-2010.pdf
325. Uchwała nr XLIII/325/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 maja 2009r Nr XXXIII/251/2009 dotyczącej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy. Uchwała nr XLIII-325-2010.pdf
326. Uchwała nr XLIII/326/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego Uchwała nr XLIII-326-2010.pdf
327. Uchwała nr XLIV/327/2010 z dnia 12.04.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała Nr XLIV-327-2010.pdf
328. Uchwała nr XLV/328/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2009 Uchwała Nr XLV-328-2010.pdf
329. Uchwała nr XLV/329/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Uchwała Nr XLV-329-2010.pdf
330. Uchwała nr XLV/330/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie z Miastem Opole porozumienia dotyczącego przejęcia zadania w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych  uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu w stanie nietrzeźwości Uchwała Nr XLV-330-2010.pdf
331. Uchwała nr XLV/331/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała Nr XLV-331-2010.pdf
332. Uchwała nr XLV/332/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie zmiany uchwały Uchwała Nr XLV-332-2010.pdf
333. Uchwała nr XLV/333/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie zmiany uchwały Uchwała Nr XLV-333-2010.pdf
334. Uchwała nr XLV/334/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XLV-334-2010.pdf Załącznik do uchwały XLV-334-2010.jpg
335. Uchwała nr XLV/335/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XLV-335-2010.pdf Załącznik do uchwały XLV-335-2010.jpg
336. Uchwała nr XLV/336/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XLV-336-2010.pdf
337. Uchwała nr XLV/337/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XLV-337-2010.pdf
338. Uchwała nr XLV/338/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XLV-338-2010.pdf
339. Uchwała nr XLV/339/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XLV-339-2010.pdf
340. Uchwała nr XLV/340/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XLV-340-2010.pdf
341. Uchwała nr XLV/341/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XLV-341-2010.pdf
342. Uchwała nr XLV/342/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała XLV-342-2010.pdf
343. Uchwała nr XLV/343/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej obrębu Krzanowice Uchwała Nr XLV-343-2010.pdf Załącznik do Uchwały XLV-343-2010.pdf
344. Uchwała nr XLV/344/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice Uchwała Nr XLV-344-2010.pdf Załącznik do Uchwały XLV-344-2010.pdf
345. Uchwała nr XLV/345/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r Uchwała Nr XLV-345-2010.pdf
346. Uchwała nr XLV/346/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego Uchwała Nr XLV-346-2010.pdf
347. Uchwała nr XLV/347/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała Nr XLVI-347-2010.pdf Załącznik nr 1 do Uchwały XLVI-347-2010.pdf Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI-347-2010.pdf
348. Uchwała nr XLVI/348/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Uchwała Nr XLVI-348-2010.pdf
349. Uchwała nr XLVI/349/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobrzeń Wielki i jej jednostkom podległym Uchwała Nr XLVI-349-2010.pdf
350. Uchwała nr XLVI/350/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Uchwała Nr XLVI-350-2010.pdf
351. Uchwała nr XLVI/351/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XLVI-351-2010.pdf
352. Uchwała nr XLVI/352/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie przyjęcia do realizacji zadań Województwa Opolskiego Uchwała Nr XLVI-352-2010.pdf
353. Uchwała nr XLVI/353/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XLVI-353-2010.pdf Załacznik do uchwały Nr XLVI-353-2010.pdf
354. Uchwała nr XLVI/354/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XLVI-354-2010.pdf
355. Uchwała nr XLVI/355/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy  Uchwała nr XLVI-355-2010.pdf
356. Uchwała nr XLVI/356/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie zmiany uchwały Uchwała Nr XLVI-356-2010.pdf
357. Uchwała nr XLVI/357/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu Uchwała nr XLVI-357-2010.pdf
358. Uchwała nr XLVI/358/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Sołectwa Chróścice" Uchwała Nr XLVI-358-2010.pdf Uchwała Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chróścice.pdf Plan Rozwoju Sołectwa Chróścice.pdf
359. Uchwała nr XLVII/359/2010 z dnia 22.07.2010 sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2010 – 2014 Uchwała Nr XLVII-359-2010.pdf
360. Uchwała nr XLVII/360/2010 z dnia 22.07.2010 sprawie w sprawie emisji obligacji komunalnych Uchwała Nr XLVII-360-2010.pdf
361. Uchwała nr XLVII/361/2010 z dnia 22.07.2010 sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Uchwała Nr XLVII-361-2010.pdf
362. Uchwała nr XLVII/362/2010 z dnia 22.07.2010 sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała Nr XLVII-362-2010.pdf
363. Uchwała nr XLVII/363/2010 z dnia 22.07.2010 sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2011 roku. Uchwała Nr XLVII-363-2010.pdf
364. Uchwała nr XLVII/364/2010 z dnia 22.07.2010 sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy. Uchwała Nr XLVII-364-2010.pdf
365. Uchwała nr XLVII/365/2010 z dnia 22.07.2010 sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy. Uchwała Nr XLVII-365-2010.pdf
366. Uchwała nr XLVII/366/2010 z dnia 22.07.2010 sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2009 Uchwała Nr XLVII-366-2010.pdf
368. Uchwała nr XLVIII/368/2010 z dnia 16.09.2010 sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/343/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej obrębu Krzanowice Uchwała Nr XLVIII-368-2010.pdf Załącznik do uchwały XLVIII-368-2010.pdf
369. Uchwała nr XLVIII/369/2010 z dnia 16.09.2010 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobrzeń Wielki Uchwała nr XLVIII-369-2010.pdf Załącznik do uchwały XLVIII-369-2010.pdf
370. Uchwała nr XLVIII/370/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała Nr XLVIII-370-2010.pdf
371. Uchwała nr XLVIII/371/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie udzielenia dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi w Czarnowąsach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Uchwała Nr XLVIII-371-2010.pdf
372. Uchwała nr XLVIII/372/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Bożego Ciała w Czarnowąsach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Uchwała Nr XLVIII-372-2010.pdf
373. Uchwała nr XLVIII/373/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie zmiany nazwy ulicy Uchwała nr XLVIII-373-2010.pdf Załącznik do uchwały nr XLVIII-373-2010.pdf
374. Uchwała nr XLVIII/374/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XLVIII-374-2010.pdf Załącznik do uchwały XLVIII-374-2010.pdf
375. Uchwała nr XLVIII/375/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XLVIII-375-2010.pdf Załącznik do Uchwały XLVIII-375-2010.pdf
376. Uchwała nr XLVIII/376/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XLVIII-376-2010.pdf
377. Uchwała nr XLVIII/377/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Uchwała Nr XLVIII-377-2010.pdf
378. Uchwała nr XLVIII/378/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Uchwała Nr XLVIII-378-2010.pdf
379. Uchwała nr XLXI/379/2010 z dnia 7.10.2010 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 Uchwała nr XLIX-379-2010.pdf
380. Uchwała nr XLXI/380/2010 z dnia 7.10.2010 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego Uchwała nr XLIX-380-2010.pdf
381. Uchwała nr XLXI/381/2010 z dnia 7.10.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010-10-11 Uchwała nr XLIX-381-2010.pdf
382. Uchwała nr XLXI/382/2010 z dnia 7.10.2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała nr XLIX-382-2010.pdf
383. Uchwała nr XLXI/383/2010 z dnia 7.10.2010 w sprawie uchylenia uchwały nr XLVIII/375/2010 Rady gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 września 2010r. Uchwała nr XLIX-383-2010.pdf
384. Uchwała nr XLXI/384/2010 z dnia 7.10.2010 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XLIX-384-2010.pdf
385. Uchwała nr XLXI/385/2010 z dnia 7.10.2010 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na bezczynności Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XLIX-385-2010.pdf
386. Uchwała nr XLXI/386/2010 z dnia 7.10.2010 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na bezczynności Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Uchwała nr XLIX-386-2010.pdf
387. Uchwała nr XLXI/387/2010 z dnia 7.10.2010 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości  Uchwała nr XLIX-387-2010.pdf
388. Uchwała nr L/388/2010 z dnia 18.10.2010 w sprawie zmiany uchwały Uchwała nr L-388-2010.pdf
389. Uchwała nr L/389/2010 z dnia 18.10.2010 w sprawie zmiany Uchwały XLIX/379/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Uchwała nr L-389-2010.pdf
390. Uchwała nr LI/390/2010 z dnia 5.11.2010 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 r. Uchwała nr LI-390-2010.pdf
391. Uchwała nr LI/391/2010 z dnia 5.11.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała nr LI-391-2010.pdf
392. Uchwała nr LI/392/2010 z dnia 5.11.2010 w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów Uchwała nr LI-392-2010.pdf
393. Uchwała nr LI/393/2010 z dnia 5.11.2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/392/2002 z dnia 23 maja 2002r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr LI-393-2010.pdf
394. Uchwała nr LI/394/2010 z dnia 5.11.2010 w sprawie nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała nr LI-394-2010.pdf
395. Uchwała nr LI/395/2010 z dnia 5.11.2010 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr LI-395-2010.pdf
396. Uchwała nr LI/396/2010 z dnia 5.11.2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/301/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r.o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej w Brzeziu Uchwała nr LI-396-2010.pdf
397. Uchwała nr LI/397/2010 z dnia 5.11.2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/344/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice Uchwała nr LI-397-2010.pdf
398. Uchwała nr LI/398/2010 z dnia 5.11.2010 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki  Uchwała nr LI-398-2010.pdf


 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1452  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 41264

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31