Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
(AKTY PRAWNE / Regulamin organizacyjny)
[opublikował(a): Kornelia Lauer - Konecka dnia 2006-01-18 13:03:16, dokument aktualny]


Regulamin Organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu . Do 27 października 2002 r. uchwalanie Regulaminu należało do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Od dnia weścia w życie ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984) obowiązuje zmieniony zapis art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr142,poz.1591) powierzający Wójtowi uprawnienie do nadawania Regulaminu w drodze zarządzenia .

Treść obecnie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkimw załączeniu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.doc i Regulamin org.-zmiana 12.01.2006.doc

(Za informację odpowiada Kornelia Lauer-Konecka)


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3710  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4198

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodano załącznik - Zarządzenie Wójta,zmieniające Regulamin organzacyjny.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31