Urząd Gminy - referaty , stanowiska.
(ORGANY / Urząd Gminy - Referaty i stanowiska)
[opublikował(a): Jolanta Mikuła dnia 2011-05-09 19:24:13, dokument aktualny]


Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy przedstawia załączony  .


KIEROWNICTWO URZĘDU

Henryk Wróbel- Wójt - Kierownik Urzędu
Irena Weber - Zastępca Wójta
Kornelia Lauer-Konecka - Sekretarz Gminy
Barbara Buchta - Skarbnik Gminy
Kierownicy Referatów

REFERATY i STANOWISKA

REFERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik Referatu - Jolanta Mikuła

Inspektorzy :
- Gizela Patrzek - Sekretariat , biuro Rady Gminy
- Krystyna Śmiarowska - ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opieka zdrowotna
- Dominika Jonek - język niemiecki jako język pomocniczy w Urzędzie Gminy, współpraca z gminami partnerskimi, pozyskiwanie środków unijnych


REFERAT BUDŻETU i FINASÓW
Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy - Barbara Buchta
Zastępca Gł. Księgowego - Łucja Kraczkowska
Inspektorzy:
- Martyna Kałuża - Księgowość
- Monika Fabian - Księgowość
- Katarzyna Wieczorek - Księgowość
- Maria Rippel - podatek VAT, ewidencja środków trwałych,
- Ewa Maziarska - księgowość
- Robert Młynek - podatki: od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (BorkI, Czarnowąsy, Krzanowice, Świerkle)
- Teresa Kulig - podatki: od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (Kup , Chróścice) i od osób prawnych.
- Rita Lazik - podatki: od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (Brzezie, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki) i podatek od środków transportowych,
- Ewelina Ledwolorz - księgowość, płatności faktur i rachunków
- Gizela Jendryca - kasa, archiwum Urzędu Gminy

REFERAT BUDOWNICTWA i GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Kierownik Referatu - Stefan Warzecha

Inspektorzy :
- Krystiana Sośnik - zagospodarowanie przestrzenne,gospodarka mieszkaniowa,
ewidencja budynków nowo rozpoczynanych i oddawanych do użytku, ewidencja zabytków, gospodarka komunalna i mieszkaniowa
- Teresa Brzuchowska: ewidencja i utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, zajęcie pasa drogowego, uzgodnienie lokalizacji sieci przyłączy i zjazdów
- Rafał Parzonka - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ,wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego,
- Stanisław Żebrowski - inwestycje wod- kan. centralne ogrzewanie,  gazowe
- Ryszard Karwasiecki - inspektor nadzoru robót w zakresie ogólno-budowlanym

REFERATGOSPODARKI GRUNTAMI  i MIENIA KOMUNALNEGO
Kierownik Referatu - Sabina Morela Mirecki

- Prowadzenie ewidencji  mienia komunalnego gminy, tworzenie zasobów gruntów gminnych na cele zabudowy, zarządzanie gruntami nierolniczymi stanowiącymi mienie gminne, prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i palców oraz numeracji nieruchomości, ustalanie w drwodze wyceny biegłego cen za nabywanie i zbywane przez gminę, kierowanie wniosków do Wydziału ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Opolu o regulację stanu prawnego nieruchomości komunalnych. prowadzenie postępowań w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, sprawy z zakresu rozgraniczeń i podziału nieruchomości.

młodszy referent - Ewa Siejka

REFERAT ROLNICTWA, MELIORACJI i OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu - Czesław Sankowski

Inspektor - Irena Kokot
Inspektor - Marcin Włodarczyk

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik Referatu - Piotr Jonek

Inspektor - Joanna Kurtz
Inspektor - Izabela Długosz

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH i URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)
Kierownik Referatu - Izabela Walos

Inspektorzy:
- Krystyna Sabasz - ewidencja ludności, stały rejestr wyborców
- Cezary Kowalczyk - ewidencja ludności
- Robert Sadowski - obrona cywilna, sprawy wojskowe
- Beata Ścigała- (Zastępca Kierownika USC) dowody tożsamości

Samodzielne stanowiska:

- Audytor wewnętrzny - Jacek Frister

- Informatyk - Izabela Kołodziej


Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy, jak również zakres działania i kompetencji kierownictwa Urzedu i poszczególnych referatów określa Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy.doc.docorazRegulamin Organizacyjny - zmiana 2009.doc

Schemat organizacyjny UG- 2009.doc

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 4558  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 23390

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31