Urząd Gminy - godziny pracy, telefony
(ORGANY / Urząd Gminy - godziny pracy , telefony)
[opublikował(a): Jolanta Mikuła dnia 2011-05-23 09:10:52, dokument aktualny]


Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 44, 46 - 081 Dobrzeń Wielki
czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530

NUMERY TELEFONÓW :
(077) 4695524
(077) 4695525
(077) 4695283
(077) 4695483
(077) 4695565
(077) 4695206
po wybraniu dowolnego z wyżej podanych  numerów można poczekać na zgłoszenie się centrali lub wybrać odpowiedni numer wewnętrzny:

- 101 - Wójt 

Wójt przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od  10.00 - 15.30,

w celu wcześniejszego umówienia spotkania prosimy o kontakt pod nr tel. 77 4695 524 wew. 100 lub 204

- 102 - Sekretarz Gminy 

- 203 - Zastępca Wójta,

- 213 - Radca Prawny Urzędu Gminy ;
        

REFERAT ORGANIZACYJNY

- 204 - Kierownik Referatu, 
- 100 - Sekretariat, Biuro Rady Gminy
- 105 - Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż alkoholu

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

- 103 - Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu
- 104 - Kasa
- 205 i 108 - Księgowość
- 111 i 112 - podatki
- 110 - Ewidencja środków trwałych , podatek VAT

REFERAT ROLNICTWA, MELIORACJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

- 106 - Kierownik Referatu,
- 107 - inspektor

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH i URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)

- 113 - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Kierownik USC,
- 114 - Dowody tożsamości
- 115 - Ochrona p-poż. obrona cywilna, sprawy wojskowe
- 118 - Ewidencja ludności- meldunki, rejestr wyborców

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- 211 - Kierownik Referatu
- 216 - Inspektorzy
- 116 - fax

     
REFERAT BUDOWNICTWA  i GOSPODARKI KOMUNALNEJ

- 121- Kierownik Referatu
- 119 - fax
- 301 - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego, podziały działek
- 120 - nadzór w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacji
- 219 - ewidencja i utrzymanie dróg, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa
 

REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI i MIENIA KOMUNALNEGO

- 122 - Kierownik Referatu

- 107 - INFORMATYK

- 109 - AUDYTOR

Numer FAX -u :
(077) 4695524 wewn.117

Poczta elektroniczna :

ug@dobrzenwielki.pl

z-ca.wojta@dobrzenwielki.pl

sekretarz@dobrzenwielki.pl

skarbnik@dobrzenwielki.pl

skarbnikzca@dobrzenwielki.pl

rada@dobrzenwielki.pl 

zamowienia@dobrzenwielki.pl - Referat Zamówień Publicznych

zampubl@dobrzenwielki.pl - Referat Zamówień Publicznych

finanse@dobrzenwielki.pl

finanseplace@dobrzenwielki.pl

podatki@dobrzenwielki.pl

budownictwo.dobrzen@op.pl

ref_org@dobrzenwielki.pl

rggimk@dobrzenwielki.pl - Referat Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego

sel@dobrzenwielki.pl (Ewidencja ludności)

usc@dobrzenwielki.pl - Urząd Stanu Cywilnego

    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2444
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 12563

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31