Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
(OGŁOSZENIA / Obwieszczenia Wójta)
[opublikował(a): Marcin Włodarczyk dnia 2008-05-30 11:17:24, dokument aktualny]


INFORMACJA


Wójt Gminy Dobrzeń Wielki działając na podstawie art. 14 oraz art. 15  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – Ustawa o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:
a) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
b) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
w roku 2007.

 1. Halama International Transporte & Spedition Sp. z o. o. –  umorzono I oraz II  ratę od dwóch pojazdów w podatku od środków transportowych za 2007 rok w kwocie 2.185,00 zł – ze względu na wycofanie z ruchu w wyniku wypadku drogowego;
2. Bieńkowski Antoni i Anna - umorzono zaległość w podatku od nieruchomości za 2007 rok w kwocie 6.147,00 zł – ze względu na zdarzenie losowe (pożar warsztatu stolarskiego);
3. Kasperek Rafał – umorzono zaległość podatkową za 2007 r. w kwocie 680,00 zł -uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
4. Juruć Mirosław (za Juruć Jadwiga) – umorzono I i II ratę podatku od nieruchomości w kwocie 548,00 zł – z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – umorzono zaległość w podatku od nieruchomości za 2006 r. oraz 2007 r. w kwocie 18.776,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.088,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
6. Scholz-Mazurkiewicz Eryka – umorzono zaległość w podatku od nieruchomości za 2007 r. oraz za miesiące listopad i grudzień 2006 r. w kwocie 909,00 - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
7. Bobko Barbara - umorzono zaległość w podatku od nieruchomości za 2006 r. w kwocie 992,00 - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
8. Siwek Hubert i Teresa - umorzono I oraz II ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2007 rok w kwocie 732,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
9. Stiller Marek, Kołodziej Paweł – umorzono zaległość w podatku od nieruchomości za 2006 r. oraz 2007 r. w kwocie 10.877,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
10. Blicharz Jolanta (użytkownik za Kałuża Józef) – umorzono zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za lata 2002 – 2006 oraz za I, II i III ratę 2007 r.  w kwocie 636,60 zł wraz z odsetkami w kwocie 202,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
11. Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup – umorzono zaległość za 2007 r. w kwocie 64.636,00 wraz z odsetkami w kwocie 925,00 zł, odroczono termin płatności rat VII-XII - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
12. Świtała Paweł i Krystyna – odroczono termin płatności I raty podatku od środków transportowych;
13. Bernatek Dagmara – rozłożono na raty zaległość podatkową;
14. Nowakowicz Zbigniew i Maria – przesunięto termin płatności IV raty podatku za 2007 r.;
15. Kołodziej Sebastian - przesunięto termin płatności zaległości podatkowej;

 
Podmiot udostępniający: Marcin Włodarczyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Robert Młynek
Data wytworzenia: 30-05-2008
 


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1135
wyślij podstronę na e-mail:
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31