Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
(OGŁOSZENIA / Obwieszczenia Wójta)
[opublikował(a): Marcin Włodarczyk dnia 2007-05-30 09:07:41, dokument aktualny]


INFORMACJA

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki działając na podstawie art. 14 oraz art. 15  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – Ustawa o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:
a) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
b) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
w roku 2006.

1. Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych – przesunięto termin zapłaty I, II, oraz III raty podatku;
2. Świtała Paweł i Krystyna – odroczono termin płatności I raty podatku od środków transportowych;
3. Czyrek Zbigniew – umorzono zaległość w podatku od nieruchomości za 2005 rok w kwocie 720,60 zł wraz z odsetkami w kwocie 27,00 zł – z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
4.  Mohlek Renata – umorzono zaległość w podatku od nieruchomości za 2005 r. oraz I ratę 2006 r. w kwocie 983,70 zł wraz z odsetkami w kwocie 15,90 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
5. Wójcik Ryszard – umorzono zaległość w podatku od nieruchomości za 2006 rok w kwocie 10.587,00 zł -  z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
6. Szmolke Anna – umorzono I oraz III ratę podatku w  łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 810,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
7. Pogrzeba Urban (za Pogrzeba Piotr i Anna) – umorzono zaległości podatkowe w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2006 rok w kwocie 530,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
8.  Weber Krzysztof i Krystyna – umorzono I ratę podatku od nieruchomości za 2006 rok w kwocie  942,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
9. Gabriel Tomasz i Maria – umorzono I oraz III ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2006 rok w kwocie 508,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika - suszę;
10. Halama Robert – umorzono III ratę w podatku rolnym w kwocie 179,00 zł oraz I ratę w podatku od środków transportowych w kwocie 400,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
11. Halama International Transporte & Spedition Sp. z o. o. –  umorzono I oraz II  ratę w podatku od środków transportowych za 2006 rok w kwocie 7.722,97 zł wraz z odsetkami w kwocie 38,70 zł, pod warunkiem uregulowania pozostałych zaległości – z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
12. BEIPOL Sp. z o. o. – rozłożenie zaległości podatkowych na raty;
13. Lis Stefania i Jan – umorzono II, III oraz IV ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2006 rok w kwocie 1.196,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika - suszę;
14. Moczko Joachim - umorzono II, III oraz IV ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2006 rok w kwocie 820,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika - suszę;
15.  Lisowski Roland i Urszula – odroczono termin płatności I, II oraz II raty podatku od nieruchomości za 2006 rok wraz z odsetkami;
16. Kowalski Wacław i Grażyna - umorzono II, III oraz IV ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2006 rok w kwocie 583,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika - suszę;
17.  Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup - przesunięto termin płatności podatku dla rat I-XI 2006 roku, umorzono zaległość w łącznym zobowiązaniu podatkowym w kwocie 64.838,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.540,00 zł – z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
18. Siedlecka Sylwia - umorzono II, III oraz IV ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2006 rok w kwocie 605,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika - suszę;
19. Cebula Józef i Klaudia - umorzono II, III oraz IV ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2006 rok w kwocie 856,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika - suszę;
20. Pampuch Józef i Elżbieta - umorzono III oraz IV ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 809,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika - suszę;
21. Kaniuth Henryk i Brygida - umorzono III oraz IV ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2006 rok w kwocie 610,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika - suszę;
22. Gregulec Piotr i Krystyna - umorzono III oraz IV ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2006 rok w kwocie 518,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika - suszę;
23. Grzonka Jan, Grzonka Jerzy, Grzonka Józef - umorzono III oraz IV ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2006 rok w kwocie 582,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika - suszę;
24. Kokot Jan - umorzono III oraz IV ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2006 rok w kwocie 641,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika - suszę;
25. Siwek Hubert i Teresa - umorzono III oraz IV ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2006 rok w kwocie 703,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika - suszę;
26.  Kokott Norbert - umorzono III oraz IV ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2006 rok w kwocie 504,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika - suszę;
27. Roczek Józef i Marietta - umorzono III oraz IV ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2006 rok w kwocie 699,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika - suszę;
28. Twardawski Alojzy - umorzono III oraz IV ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2006 rok w kwocie 890,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika  - suszę;
29. Bazylewicz Iwona i Jerzy – umorzono zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za lata 2001 - 2005 oraz I, II oraz III raty 2006 roku w kwocie 920,50 zł wraz z odsetkami w kwocie 491,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansowa podatnika;
30. Pampuch Bernard – umorzono I oraz II ratę podatku od środków transportowych za rok 2006 w kwocie 570,00 zł – z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
31. P. H. U. ELHURT Mariusz Przybyłko – umorzono I oraz II ratę podatku od środków transportowych za rok 2006 w kwocie 1.200,00 zł, pod warunkiem uregulowania pozostałych zaległości  – z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika
32. POLNORD S. A. – umorzono I oraz  II ratę podatku od środków transportowych za rok 2005 w kwocie 570,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 103,20 zł – z uwagi na niewykorzystywanie środka transportowego ze względu na zły stan techniczny;
33. ELKOM Sp. z o. o. – umorzono raty VII – XII za 2006 rok w podatku od nieruchomości dla budynku przy ul. Wrocławskiej w Dobrzeniu Wielkim w kwocie 6.877,00 zł oraz odsetki w kwocie 162,00 zł – z uwagi na deficyt obrotu w/w budynku;
34. Gierok Hedwig - umorzono zaległości podatkowe w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za lata 2003 – 2006 w kwocie 6.592,30 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.600,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;

WÓJT       

Ryszard  Śnieżek

 

informację wytworzył(a): Marcin Włodarczyk
za treść odpowiada: Robert Młynek
data wytworzenia: 30.05.2007


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1306
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31