Budżet 2012
(FINANSE I MIENIE / Budżet Gminy)
[opublikował(a): Magdalena Kusber dnia 2012-10-19 11:11:01, dokument aktualny]


Lp. Nazwa dokumentu Do pobrania
1.  Projekt uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2012 Projekt uchwały budżetowej
Uzasadnienie
Dochody-załącznik 1
Dochody-załącznik 2
Wydatki-załącznik 3
Wydatki-załącznik 4
Przychody, rozchody-załącznik 5
Alkohol-załącznik 6
Zadania zlecone-załącznik 7
Dotacje-załącznik 8
Fundusz sołecki-załącznik 9
Objaśnienia
2.  Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Projekt uchwały
Załącznik nr 1 (część 1)
Załącznik nr 1 (część 2)
Załącznik nr 2 (część A)
Załącznik nr 2 (część B)
Objaśnienia do WPF
3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Biała na 2012 rok. Opinia RIO
4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Biała na 2012 rok. Opinia RIO
5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały w sprawie wiloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 Opinia RIO
6. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biała  Uchwała RIO
7. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Biała Uchwała RIO
8. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2012 r. Informacja
9. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2012 r. Informacja
10. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2012 r.

Zarządzenie 050.310.2012

Informacja wraz z załącznikami

Informacja wykonania planu MGOK

11. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2012 r. Informacja 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2012-10-19

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 801  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3821

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodano informację z wykonania budżetu za III kwartał 2012 r.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002