Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2009 r.
(FINANSE I MIENIE / Budżet Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-07-29 11:08:13, dokument aktualny]


Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) informuję, że:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Biała za II kwartał 2009 r. kształtuje się następująco

 

 

Wyszczególnienie

 

Plan po zmianach

 

Wykonanie

 

A. DOCHODY

27.522.813

14.627.559,20

B. WYDATKI

30.614.607

13.286.144,12

B1. Wydatki bieżące

24.491.684

11.841.627,58

B2. Wydatki majątkowe

6.122.923

1.444.516,54

C. NADWYŻKA/DEFICYT ( A – B )

- 3.091.794

1.341.415,08

D. FINANSOWANIE ( D1 – D2 )

3.091.794

988.003,55

D1. Przychody

3.691.794

1.443.003,55

D11. Kredyty i pożyczki

2.248.790

---

D12. Wolne środki z lat ubiegłych

1.443.004

1.443.003,55

D2. Rozchody

600.000

455.000,00

D21. Spłaty kredytów i pożyczek

600.000

455.000,00

 
Biała, dnia 24.07.2009 r.
Sporządził: Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczyk
Zatwierdził: Z-ca Burmistrza Białej – Maria Tomala

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2008-07-24

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 812

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 960

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiany w wierszu A i C
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002