Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
(FINANSE I MIENIE / Budżet Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-03-27 09:24:44, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE NR OR.0151-397/2009
BURMISTRZA  BIAŁEJ
z dnia 17 marca 2009 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania  planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008 r.Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587,        Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 ) zarządzam co następuje:


§ 1

 

  1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2008 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2008 r.  przedłożyć:

  • Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu,
  • Radzie Miejskiej w Białej.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Załącznik nr 1(format PDF): Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2008r.
Załącznik nr 2 (format PDF): Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008r.
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2009-03-27


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 955  |  pokaż szczegóły załączników >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002