Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2007 r.
(FINANSE I MIENIE / Budżet Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2007-10-22 14:34:50, dokument aktualny]


Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) informuję, że:

1. Wykonanie budżetu Gminy Biała za III kwartał 2007 r. kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie
Plan po zmianach
Wykonanie
A. DOCHODY 25.166.825 19.035.092,70
B. WYDATKI 27.404.362 16.643.769,14
 B1. Wydatki bieżące 22.907.090 15.190.532,19
 B2. Wydatki majątkowe 4.497.272 1.453.236,95
C. NADWYŻKA/DEFICYT ( A – B ) - 2.237.537 2.391.323,56
D. FINANSOWANIE ( D1 – D2 ) 2.237.537 354.841,58
 D1. Przychody 3.650.889 1.505.888,93
  D11. Kredyty i pożyczki 2.906.384 761.383,95
  D12. Wolne środki z lat ubiegłych 309.676 309.675,62
  D13. Nadwyżka budżetowa
434.829 434.829,36
 D2. Rozchody 1.413.352 1.151.047,35
  D21. Spłaty kredytów i pożyczek 1.413.352 1.151.047,35
                                
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kaludia Kopczyk
Data wytworzenia: 2007-07-24


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 971
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002