Informacja o dopisaniu, sprawdzaniu spisu wyborców i pobieraniu zaświadczeń o prawie do głosowania
(WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011 / Obwieszczenia i Informacje)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-09-20 12:18:45, dokument aktualny]


 

INFORMACJA DLA WYBORCÓW


    W związku z zarządzeniem na dzień 9 października 2011 r. wyborów do Sejmu  i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Miejski w Białej informuje wyborców o następujących uprawnieniach:  


WPISANIE DO SPISU WYBORCÓW


Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21 z 2011 r. poz. 112 ze zm.) wyborca nigdzie nie zamieszkały, a przebywający na obszarze Gminy Biała w dzień wyborów oraz przebywający czasowo na obszarze Gminy Biała  w okresie obejmującym dzień wyborów może na własny wniosek (pobierz wniosek) wniesiony pisemnie do tut. Urzędu zostać wpisani do spisu wyborców właściwego dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania.

Wniosek można składać w Urzędzie Miejskim w Białej – Referat Spraw Obywatelskich, pok. nr 14 (I piętro) w godzinach od 7.30 do 15.30 najpóźniej do 4 października 2011 r.


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA


 Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21 z 2011 r. poz. 112 ze zm.) wyborcy zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymują na swój wniosek (pobierz wniosek) zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej zaświadczenie o prawie do głosowania  w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wniosek można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Białej – Referat Spraw Obywatelskich, pok. nr 14 (I piętro), na nr faxu – 77 4387679 lub drogą elektroniczną na adres: ewidencja.ludności@biala.gmina.pl w godzinach od 7.30 do 15.30, najpóźniej do 7 października 2011 r.


UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW


    Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21 z 2011 r. poz. 112 ze zm.) w dniach od 18 września do 30 września 2011 r. każdy wyborca będzie mógł sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie ujęty.

Udostępnienie spisu następuję na pisemny wniosek (pobierz wniosek) wyborcy i polega na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Wniosek można składać w Urzędzie Miejskim w Białej – Referat Spraw Obywatelskich, pok. nr 14 (I piętro) w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Leokadia Schneider
Data wytworzenia: 2011-09-07


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 944  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1550

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawka tytułu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002