Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o pełnionych dyżurach
(WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011 / Obwieszczenia i Informacje)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-05-16 08:33:46, dokument aktualny]


K O M U N I K A T

Miejskiej Komisji Wyborczej   w Białej

z dnia 5 maja  2011r.


Miejska Komisja Wyborcza w Białej w składzie:

1.  Elżbieta Scholz               -  Przewodnicząca Komisji
2.  Julia Piotrowska              -   Z-ca Przewodniczącej
3.  Małgorzata Bujakiewicz   -   Członek Komisji
4.  Gabriela Chałupka          -   Członek Komisji
5.  Danuta Hejneman           -   Członek Komisji
6. Gabriela Prokopowicz       -  Członek Komisji
7. Teresa Szulc                    -  Członek Komisji

przyjmuje od komitetów wyborczych zgłoszenia
list kandydatów na radnego Rady Miejskiej w Białej
w wyborach uzupełniających zarządzonych
na dzień 12 czerwca 2011 roku

Termin zgłaszania kandydatów na radnego upływa
    w dniu  13 maja 2011 r. o godz. 2400
HARMONOGRAM  DYŻURÓW  KOMISJI:
od 5.05 do 6.05.2011 r. godz. od 1400 do 1530
od 9.05 do 12.05.2011r. godz. 1400 do 1530
w dniu 13.05.2010r. pełniony jest dyżur pod numerami telefonów 695 171 191, 695 636 063


Siedziba Komisji mieści się w Urzędzie Miejskim w Białej -
- pokój nr 3  (na parterze)   tel. (77) 4388541;


Przewodnicząca Komisji

/-/  Elżbieta Scholz


 

Podmiot udostępniający: Urząd miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2011-05-05

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 668

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 868

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawki tekstu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002