Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
(WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 / Obwieszczenia i Informacje)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-10-08 14:44:17, dokument aktualny]


DOP-720-2/10


Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Opolu II
z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych


Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


postanawiam, co następuje:


§ 1


Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Głubczycach, w Kędzierzynie-Koźlu, w Krapkowicach, w Nysie, w Prudniku, w Strzelcach Opolskich w składzie określonym w załącznikach od nr 1 do nr 6.


§ 2


Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie jednostek, o których mowa w § 1, w składzie określonym w załącznikach od nr 7 do nr 41.


§ 3


Upoważniam właściwych Starostów, Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów do zwołania pierwszego posiedzenia Komisji.


§ 4


Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy
/-/ Paweł Mehl

 

Miejska Komisja Wyborcza w Białej
siedziba komisji: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10

 


Skład komisji:

 

 1. Gabriela Chałupka –zam. Biała

 2. Dariusz Nowicki – zam. Łącznik

 3. Barbara Semerga – zam. Biała

 4. Maria Skop – zam. Biała

 5. Danuta Solloch  – zam.  Biała

 6. Maria Suchy – zam. Krobusz

 7. Ewelina Thomalla – zam. Gostomia
   

   
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2010-10-08

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 743
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002