Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(WYBORY PREZYDENCKIE 2010 / Obwieszczenia i Informacje)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-04-28 13:02:22, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE   NR  OR.0151- 600/2010
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia  26 kwietnia 2010 roku


w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

    Na podstawie art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990r o  wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dz. U z 2000r.   Nr 47, poz. 544, z 2002r. Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, z 2003r. Nr 57, poz.507, Nr 130,poz.1188, z 2004r. Nr 25,poz.219, z 2005. Nr160,poz.1346, z 2006r. Nr 218, poz.1592, z 2007r. Nr 112, poz.766, z 2008r. Nr 171, poz.1056, Nr 196, poz.1218 oraz z 2009r. Nr119, poz.999, Nr 202 , poz.1547, N r 213, poz. 1651 i 1652 / zarządzam co następuje:


§ 1


Wyznaczam na terenie Gminy Biała miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów  komitetów wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku:
1)na terenie miasta Biała:


a)słup ogłoszeniowy – róg ulicy Armii Ludowej i Plac Zamkowy;
b)tablica ogłoszeniowa – ul. Rynek – naprzeciw bloku spółdzielni mieszkaniowej(obok kiosku warzywnego);
c)gabloty ogłoszeniowe usytuowane:


- ul. Rynek – obok budynku Urzędu Miejskiego,
- ul.Rynek – naprzeciw salonu kosmetycznego w bloku spółdzlielni  mieszkaniowej,
- ul. Prudnicka – obok pawilonu handlowego Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chlopska,
- ul. Tysiąclecia – obok budynku szkoły,
- skrzyżowanie ulic: Kilińskiego i Stare Miasto,
- skrzyżowanie ulic: Opolska i Szynowice,
- skrzyżowanie ulic: Świerczewskiego i Nyska.


2) na terenie sołectw Gminy – tablice ogłoszeniowe będące w dyspozycji sołtysów wsi.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy Biała.

§ 3


Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej i na terenie sołectw oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz
Arnold  Hindera

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2010-04-28


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 811
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002