Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
(AKTY PRAWNE / Projekty Uchwał V Kadencji (2006-2010))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2007-11-29 20:55:53, dokument aktualny]


Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.

Lp.
Nr projektu
uchwały
W sprawie:
139.
XII/139/07
ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2008 rok oraz zwolnień od podatku od nieruchom Projekt uchwały Nr XII-139-07.pdf
 140. XII/140/07 obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2008 roku Projekt uchwały Nr XII-140-07.pdf
 141. XII/141/07

ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku                     Projekt uchwały Nr XII-141-07.pdf

 142. XII/142/07
ustalenia na terenie Gminy Biała stawki opłaty od posiadania psów, sposobu jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tego podatku
Projekt uchwały Nr XII-142-07.pdf
 143. XII/143/07
 144. XII/144/07
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Biała Projekt uchwały Nr XII-144-07.pdf
 145. XII/145/07
powiadomienia Sekretarza Gminy Biała o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego Projekt uchwały Nr XII-145-07.pdf
 146. XII/146/07

przyjęcia „Programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku” Projekt uchwały Nr XII-146-07.pdf

 147. XII/147/07
pozbawienia dróg kategorii dróg gminnyc
Projekt uchwały Nr XII-147-07.pdf
 148. XII/148/07
nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi gminnej  Projekt uchwały Nr XII-148-07.pdf
149. XII/149/07 uchylenia uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Projekt uchwały Nr XII-149-07.pdfPodmiot udostępniający: Gabriela Prokopowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2007-11-29


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1065  |  pokaż szczegóły załączników >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002